ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 1 ก.ย. 2559
เวลา 06:27 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
261 ด่วนที่สุด จัดส่งใบแจ้งหนี้ค้างชำระค่าสาธารณูปโภค 24 ส.ค. 2559
262 ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพื่อการปร... 24 ส.ค. 2559
263 ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพื่อการปร... 24 ส.ค. 2559
264 ปกติ ส่งรายการสั่งเสื้อ 24 ส.ค. 2559
265 ด่วนที่สุด ขอผลการดำเนินงานตามระบบการประเมินคุณภาพภายในของสถา... 24 ส.ค. 2559
266 ด่วนที่สุด ขอผลการดำเนินงานตามระบบการประเมินคุณภาพภายในของสถา... 24 ส.ค. 2559
267 ปกติ การให้สถานศึกษาจัดและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่... 23 ส.ค. 2559
268 ปกติ กิจกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในสถานศึกษา 23 ส.ค. 2559
269 ปกติ ส่งข้อมูล SAR และอ้างอิง KRS 1.3 23 ส.ค. 2559
270 ปกติ ผลการประกวดศิลปกรรมเยาวชนระดับชาติชิงรางวัลถ้วยประ... 23 ส.ค. 2559
271 ปกติ ส่งสรุปผลการประชุมผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายท... 23 ส.ค. 2559
272 ปกติ ส่งหนังสือเชิญ 23 ส.ค. 2559
273 ปกติ ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและฟังสวดพระอภิธรรม 23 ส.ค. 2559
274 ปกติ ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและฟังสวดพระอภิธรรม 23 ส.ค. 2559
275 ด่วนที่สุด โครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้บริหารสถานศึ... 23 ส.ค. 2559
276 ปกติ มารดา ผอ.ชลอ บัวน้อย ถึงแก่กรรม 23 ส.ค. 2559
277 ปกติ เสื้อกีฬา(รร.บ้านทุ่งเฟื้อฯ) 23 ส.ค. 2559
278 ปกติ โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพจัดการเรียนรู้ของครูและบ... 23 ส.ค. 2559
279 ปกติ แจ้งรายชื่อครูผู้ควบคุมลูกเสือ-เนตรนารี 23 ส.ค. 2559
280 ปกติ แบบรายงานทักษะชีวิต 23 ส.ค. 2559
หน้าก่อน | .. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 34690 (1735 หน้า)

2559 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2558 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี