ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 21 ธ.ค. 2557
เวลา 01:09 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
261 ปกติ ขอเชิญประชุมเตรียมจัดกิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาทักษะก... 2 ธ.ค. 2557
262 ปกติ ประกาศรับสมัครสมาชิก สสอค. 2 ธ.ค. 2557
263 ปกติ ส่งรายชื่อนักเรียนเข้าค่ายอบรมลูกเสือ - เนตรนารี 2 ธ.ค. 2557
264 ปกติ เผยแพร่ความรู้กฎหมายกรณีการกลั่นแกล้ง กล่าวหา หรือ... 2 ธ.ค. 2557
265 ปกติ โปรแกรมทัศนศึกษาของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบางแก้ว 2 ธ.ค. 2557
266 ปกติ ส่งสำเนานิเทศ 2 ธ.ค. 2557
267 ปกติ ขอความร่วมมือจัดส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการ... 2 ธ.ค. 2557
268 ด่วนที่สุด แก้ไขคำว่า "เซนชื่อ" ที่ถูกต้องคือ "เซ็นชื่อ" 2 ธ.ค. 2557
269 ด่วน ขอแก้ไขข้อความโครงการลูกเสือกลุ่มดอนยาง 2 ธ.ค. 2557
270 ปกติ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 1... 2 ธ.ค. 2557
271 ด่วนที่สุด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้... 2 ธ.ค. 2557
272 ปกติ ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต... 2 ธ.ค. 2557
273 ด่วนที่สุด ขอส่งรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าค่... 2 ธ.ค. 2557
274 ด่วนมาก ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 1... 2 ธ.ค. 2557
275 ปกติ ส่งรายชื่อลูกเสือ 2 ธ.ค. 2557
276 ปกติ เวรยามเดือน ธันวามคม 2557 2 ธ.ค. 2557
277 ด่วนที่สุด ส่งรายชื่อนักเรียนชั้นป.6 และครูผู้ควบคุมนักเรียนไ... 1 ธ.ค. 2557
278 ด่วน ส่งรายชื่อนักเรียนชั้นป.6 และครูผู้ควบคุมนักเรียนไ... 1 ธ.ค. 2557
279 ปกติ การเข้าค่ายอบรมลูกเสือ เนตรนารี กลุ่มดอนยาง 1 ธ.ค. 2557
280 ปกติ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 1 ธ.ค. 2557
หน้าก่อน | .. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 18925 (947 หน้า)

2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี