ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 24 พ.ค. 2558
เวลา 02:52 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
261 ปกติ จัดทำข้อมูลกำลังคนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยใ... 11 พ.ค. 2558
262 ปกติ สรุปงบประมาณประจำปีการศึกษา 2557 ของสถานศึกษา 11 พ.ค. 2558
263 ปกติ จัดทำข้อมูลกำลังคนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้... 11 พ.ค. 2558
264 ปกติ จัดทำข้อมูลกำลังคนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยใ... 11 พ.ค. 2558
265 ปกติ ส่งรายชื่อครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่... 11 พ.ค. 2558
266 ปกติ ส่งรายชื่อครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่... 11 พ.ค. 2558
267 ปกติ ส่งข้อมูลกำลังคน(อัตราจ้างในสังกัด) 11 พ.ค. 2558
268 ปกติ จัดทำข้อมูลกำลังคนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยใ... 11 พ.ค. 2558
269 ปกติ ข้อมูลกำลังคนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 11 พ.ค. 2558
270 ปกติ ส่งรายชื่อครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่... 11 พ.ค. 2558
271 ปกติ ตอบกลับ : ส่งรายชื่อครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถม... 11 พ.ค. 2558
272 ปกติ ส่งรายชื่อผู้บริหารและครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประ... 11 พ.ค. 2558
273 ปกติ ตอบกลับ : ส่งรายชื่อครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถม... 11 พ.ค. 2558
274 ปกติ ตอบกลับ : ส่งรายชื่อครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถม... 11 พ.ค. 2558
275 ด่วน ส่งรายชื่อครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่... 11 พ.ค. 2558
276 ปกติ ส่งรายชื่อครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่... 11 พ.ค. 2558
277 ปกติ ส่งรายชื่อผู้บริหารและครูผู้สอนภาษาไทย ป.๑ เพื่อใช... 11 พ.ค. 2558
278 ปกติ ส่งรายชื่อผู้บริหารและครูผู้สอนภาษาไทย ป.๑ เพื่อใช... 11 พ.ค. 2558
279 ปกติ การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตปร... 11 พ.ค. 2558
280 ปกติ ตอบกลับ : ส่งรายชื่อครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถม... 11 พ.ค. 2558
หน้าก่อน | .. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 21987 (1100 หน้า)

2558 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี