ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 31 ต.ค. 2557
เวลา 16:54 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
261 ปกติ ข้อมูลค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของสถานศึกษาเพิ... 21 ต.ค. 2557
262 ปกติ ขอเชิญร่วมโครงการขับเคลื่อนขยายผลการพัฒนาการจัดการ... 21 ต.ค. 2557
263 ปกติ แผนผังการจัดกิจกรรมทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรม คร... 21 ต.ค. 2557
264 ปกติ รายงานการใช้ไฟฟ้า(ใหม่) 21 ต.ค. 2557
265 ปกติ แจ้งเปลี่ยนสถานที่การมอบรางวัล หม่อมงามจิตต์ บุรฉั... 21 ต.ค. 2557
266 ปกติ รายงานการใช้ไฟฟ้า 21 ต.ค. 2557
267 ด่วนที่สุด ขอข้อมูลค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของสถานศึกษาเ... 20 ต.ค. 2557
268 ปกติ การอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้วยสื่อการ... 20 ต.ค. 2557
269 ปกติ การอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้วยสื่อการ... 20 ต.ค. 2557
270 ปกติ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนขยายผลการพัฒนาการจั... 20 ต.ค. 2557
271 ด่วน ขอทราบข้อมูลของคุณ"ไพลิน ศรีพิน"เพิ่มเติมเพื่อลงทะ... 20 ต.ค. 2557
272 ปกติ สำรวจข้อมูลนักเรียนเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาขั... 20 ต.ค. 2557
273 ด่วนที่สุด รายงานวันลาประจำปีงบประมาณ2557 20 ต.ค. 2557
274 ด่วนที่สุด รายงานวันลาประจำปีงบประมาณ2557 20 ต.ค. 2557
275 ปกติ แผนผังการจัดการศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64 สาระสังคมแ... 20 ต.ค. 2557
276 ด่วนที่สุด รายงานวันลาประจำปีงบประมาณ2557 20 ต.ค. 2557
277 ปกติ การคัดเลือกเด็กและเยาวขนดีเด่นนำชื่อเสียงมาสู่ประเ... 20 ต.ค. 2557
278 ด่วนที่สุด การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2557 20 ต.ค. 2557
279 ด่วนที่สุด การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2557 20 ต.ค. 2557
280 ด่วนที่สุด การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี... 20 ต.ค. 2557
หน้าก่อน | .. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 18172 (909 หน้า)

2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี