ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 23 ต.ค. 2557
เวลา 01:34 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
261 ปกติ งานแข่งขันมหกรรมของกลุมเครือข่าย 6 ต.ค. 2557
262 ปกติ ส่งสัญญาจ้างลูกจ้าง 6 ต.ค. 2557
263 ปกติ ส่งสัญญาจ้างลูกจ้าง 6 ต.ค. 2557
264 ด่วนที่สุด เลื่อนการแข่งขัน 6 ต.ค. 2557
265 ปกติ การดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง BOBEC 6 ต.ค. 2557
266 ปกติ ผู้เข้าอบรม utq 6 ต.ค. 2557
267 ด่วนที่สุด การดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปร... 6 ต.ค. 2557
268 ด่วนที่สุด ขอแก้ไข การดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนิ... 6 ต.ค. 2557
269 ด่วนที่สุด การดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปร... 6 ต.ค. 2557
270 ปกติ ตอบกลับ : ส่งรายชื่อนักเรียนแข่งขัน 6 ต.ค. 2557
271 ปกติ รายงานวันลาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 6 ต.ค. 2557
272 ปกติ การดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปร... 6 ต.ค. 2557
273 ปกติ การปฏิบัติธรรมตามโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ปีการศึก... 6 ต.ค. 2557
274 ปกติ กำหนดจ่ายเงินบำเหน็จ,โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา,กา... 6 ต.ค. 2557
275 ปกติ ส่งบัญชีวันลาข้าราชการและลูกจ้างประจำปีงบประมาณ พ.... 6 ต.ค. 2557
276 ปกติ รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 6 ต.ค. 2557
277 ปกติ การอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ 6 ต.ค. 2557
278 ปกติ 6 ต.ค. 2557
279 ปกติ ส่งรายชื่อนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ๋ 6 ต.ค. 2557
280 ปกติ การปฏิบัติธรรมตามโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ปีการศึกษ... 6 ต.ค. 2557
หน้าก่อน | .. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 17987 (900 หน้า)

2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี