ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 29 ก.ย. 2559
เวลา 06:54 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
261 ปกติ ส่งข้อมูลตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวจากเงินรายได้ของหน่... 20 ก.ย. 2559
262 ปกติ การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2... 20 ก.ย. 2559
263 ปกติ สำรวจข้อมูลตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวจากเงินรายได้ของห... 20 ก.ย. 2559
264 ปกติ สำรวจข้อมูลตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวจากเงินรายได้ของห... 20 ก.ย. 2559
265 ปกติ การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2... 20 ก.ย. 2559
266 ปกติ การประชุมปฏิบัติการเพื่อเตรียมนำสารสนเทศที่จำเป็นเ... 20 ก.ย. 2559
267 ปกติ สำรวจข้อมูลตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวจากเงินรายได้ของห... 20 ก.ย. 2559
268 ปกติ ตอบกลับ : ข้อมูลตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวจากเงินรายได... 20 ก.ย. 2559
269 ปกติ แบบสำรวจลูกจ้างชั่วคราว อ 20 ก.ย. 2559
270 ปกติ แบบสำรวจลูกจ้างชั่วคราว 20 ก.ย. 2559
271 ปกติ ขอเชิญประชุมสวัสดิการกลุ่มเครือข่ายที่ 9 20 ก.ย. 2559
272 ปกติ สำรวจข้อมูลตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวจากเงินรายได้ของห... 20 ก.ย. 2559
273 ด่วนที่สุด ส่งสำรวจข้อมูลตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวจากเงินรายได้ข... 20 ก.ย. 2559
274 ด่วน ส่งสำรวจข้อมูลตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวจากเงินรายได้ข... 20 ก.ย. 2559
275 ปกติ สำรวจข้อมูลตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวจากเงินรายได้ของห... 20 ก.ย. 2559
276 ปกติ ขอเชิญประชุมสวัสดิการกลุ่มเครือข่ายที่ 9 20 ก.ย. 2559
277 ปกติ การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2... 20 ก.ย. 2559
278 ปกติ งานเลี้ยงเกษียณข้าราชการครูกลุ่มสวัสดิการโรงเรียนบ... 20 ก.ย. 2559
279 ด่วนที่สุด สำรวจความต้องการใช้ระบบการเรียนการสอน DLTV สำหรับ... 20 ก.ย. 2559
280 ด่วนที่สุด ส่งข้อมูลอัตราจ้าง 20 ก.ย. 2559
หน้าก่อน | .. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 35505 (1776 หน้า)

2559 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2558 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี