ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 22 ม.ค. 2560
เวลา 14:54 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
261 ปกติ ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การเรีย... 10 ม.ค. 2560
262 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับนักเรียนใหม... 10 ม.ค. 2560
263 ด่วนมาก การจัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 (เพิ่... 10 ม.ค. 2560
264 ปกติ ส่งข้อสอบติว o-net ครั้งที่2 กลุ่มเครือข่ายที่ ... 10 ม.ค. 2560
265 ด่วน กำหนดการคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1 โรงเรียนสิรินธรร... 10 ม.ค. 2560
266 ปกติ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ปีงบประ... 10 ม.ค. 2560
267 ด่วนมาก การจัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 (เพิ่... 10 ม.ค. 2560
268 ด่วนมาก การจัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 (เพิ่... 10 ม.ค. 2560
269 ด่วนที่สุด pre o-net เครือข่าย 8 10 ม.ค. 2560
270 ปกติ ตอบกลับ : ให้สถานศึกษากำหนดคำขวัญวันครู 10 ม.ค. 2560
271 ปกติ ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์การรับนักเรียนโครงการห้องเรีย... 10 ม.ค. 2560
272 ปกติ ขอเชิญส่งนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ "เปิดบ้าน... 10 ม.ค. 2560
273 ปกติ โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด... 10 ม.ค. 2560
274 ปกติ รายงานเงินคงเหลือ 10 ม.ค. 2560
275 ปกติ ตอบกลับ : โรงเรียนวังตะโกฯส่งรายงานเงินคงเหลือ ธ.ค... 10 ม.ค. 2560
276 ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ธรรมศึกษาต... 10 ม.ค. 2560
277 ปกติ ตอบกลับ : ขอเชิญครูเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสุขภาพเ... 9 ม.ค. 2560
278 ปกติ ตอบกลับ : การสอบ Per O-NET ประจำปีการศึกษา 2559 9 ม.ค. 2560
279 ปกติ ส่งรายชื่อครูเข้าอบรมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการ... 9 ม.ค. 2560
280 ปกติ รายชื่อกรรมการคุมสอบโอเน็ต สนามสอบที่ 7 โรงเรียนบ้... 9 ม.ค. 2560
หน้าก่อน | .. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 38232 (1912 หน้า)

2560 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2559 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2558 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี