ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 30 พ.ย. 2558
เวลา 00:35 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
261 ปกติ ข้อมูลผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 17 พ.ย. 2558
262 ปกติ การจัดสรรงบประมาณปี 2559 รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเร... 17 พ.ย. 2558
263 ปกติ แจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมกีฬาฯ 17 พ.ย. 2558
264 ปกติ ส่งรายชื่อลูกเสือ - เนตรนารี 17 พ.ย. 2558
265 ด่วนที่สุด โรงเรียนบ้านหนองมะขาม ขอส่ง ข้อมูลผู้รับผิดชอบการร... 17 พ.ย. 2558
266 ปกติ ข้อมูลผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 17 พ.ย. 2558
267 ปกติ แจ้งกำหนดระยะเวลาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริ... 17 พ.ย. 2558
268 ปกติ เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี2560 17 พ.ย. 2558
269 ปกติ โรงเรียนวัดบางลำภูส่งรายชื่อลูกเสือ-เนตรนารี 16 พ.ย. 2558
270 ปกติ เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 16 พ.ย. 2558
271 ปกติ แบบติดตาม สตผ.23 พ.ย.2558 16 พ.ย. 2558
272 ปกติ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู... 16 พ.ย. 2558
273 ปกติ แบบรายงานความต้องการวัสดุการศึกษา 16 พ.ย. 2558
274 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ชื่อนักกีฬา 16 พ.ย. 2558
275 ปกติ การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๙ ค่าวัสดุ รายการโต๊ะ – เก้... 16 พ.ย. 2558
276 ด่วนที่สุด ขอข้อมูลผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 16 พ.ย. 2558
277 ด่วนที่สุด ขอข้อมูลผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 16 พ.ย. 2558
278 ปกติ รี่ 16 พ.ย. 2558
279 ด่วนมาก การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวนักเรียน 16 พ.ย. 2558
280 ปกติ การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2... 16 พ.ย. 2558
หน้าก่อน | .. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 27175 (1359 หน้า)

2558 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี