ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 28 ต.ค. 2559
เวลา 07:30 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
261 ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์ในการเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเพื่อเข้า... 7 ต.ค. 2559
262 ด่วนที่สุด การจัดเก็บข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ... 7 ต.ค. 2559
263 ปกติ แบบเสนอรายชื่อคณะกรรมการงานทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกร... 7 ต.ค. 2559
264 ปกติ ข้อมูลแผนการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการ... 7 ต.ค. 2559
265 ปกติ รายงานวันลาประจำปีงบประมาณ 2559 7 ต.ค. 2559
266 ปกติ แจ้งรายชื่อครูผู้ควบคุมนักเรียน เข้าค่ายลูกเสือกลุ... 7 ต.ค. 2559
267 ปกติ แจ้งจำนวนนักเรียน/ครู เข้าค่ายลูกเสือ 7 ต.ค. 2559
268 ปกติ ขอข้อมูลแผนการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีก... 7 ต.ค. 2559
269 ปกติ รายงานวันลาประจำปีงบประมาณ 2559 7 ต.ค. 2559
270 ปกติ ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา 7 ต.ค. 2559
271 ด่วนที่สุด ขอข้อมูลแผนการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีก... 7 ต.ค. 2559
272 ปกติ ส่งตัวอย่างการเบิกใบเสร็จรับเงิน 7 ต.ค. 2559
273 ด่วน แจ้งสถานที่การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม 7 ต.ค. 2559
274 ด่วน เชิญชวนลูกเสือ – เนตรนารี บุคลากรทางการลูกเสือเข้า... 7 ต.ค. 2559
275 ปกติ รายชื่อกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา 25... 7 ต.ค. 2559
276 ปกติ รายงานงบเดือน 6 ต.ค. 2559
277 ปกติ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในกา... 6 ต.ค. 2559
278 ปกติ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในกา... 6 ต.ค. 2559
279 ปกติ รายงานการประชุมผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศ... 6 ต.ค. 2559
280 ปกติ ส่งแผนการรับนักเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 6 ต.ค. 2559
หน้าก่อน | .. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 35968 (1799 หน้า)

2559 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2558 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี