ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 28 พ.ย. 2557
เวลา 21:23 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
261 ปกติ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ 13 พ.ย. 2557
262 ปกติ รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 13 พ.ย. 2557
263 ปกติ รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการอยู่ค่ายพักแรม 13 พ.ย. 2557
264 ปกติ การจำหน่ายเสื้อสีเหลือง ๘๗ พรรษามหาราช 13 พ.ย. 2557
265 ปกติ รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการอยู่ค่ายพักแรม24-26พ... 12 พ.ย. 2557
266 ปกติ การตรวจสอบข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใ... 12 พ.ย. 2557
267 ด่วนที่สุด เชิญประชุมพิจารณางบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีง... 12 พ.ย. 2557
268 ปกติ สำรวจข้อมูลเพื่อขออนุมัติงบประมาณรายการค่าติดตั้งป... 12 พ.ย. 2557
269 ปกติ ส่งรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 12 พ.ย. 2557
270 ปกติ ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมในการสอบ GAT-PAT ครั้ง... 12 พ.ย. 2557
271 ปกติ สำรวจข้อมูลแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 12 พ.ย. 2557
272 ด่วนที่สุด การสำรวจครุภัณฑ์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกา... 12 พ.ย. 2557
273 ปกติ 12 พ.ย. 2557
274 ปกติ รายชื่อนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ 12 พ.ย. 2557
275 ปกติ ขอเชิญประชุม 12 พ.ย. 2557
276 ปกติ การนำลุกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ เข้าค่ายพักแร... 12 พ.ย. 2557
277 ด่วนที่สุด การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีก... 12 พ.ย. 2557
278 ปกติ แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล DMC เพื่อ... 12 พ.ย. 2557
279 ปกติ คำสั่งกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบางแก้ว เรื่องแต่งตั้ง... 12 พ.ย. 2557
280 ปกติ สำรวจข้อมูลแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 12 พ.ย. 2557
หน้าก่อน | .. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 18620 (931 หน้า)

2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี