ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 3 ส.ค. 2558
เวลา 19:06 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
261 ปกติ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ โรงเรี... 22 ก.ค. 2558
262 ปกติ ส่งข้อมูลนักเรียนพิการ ปี ๒๕๕๗ 22 ก.ค. 2558
263 ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับประชาชนตามพร... 22 ก.ค. 2558
264 ปกติ ข้อมูลนักเรียนพิการ 22 ก.ค. 2558
265 ปกติ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ โรงเรี... 22 ก.ค. 2558
266 ปกติ แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกใ... 22 ก.ค. 2558
267 ปกติ ตอบกลับ : ขอความร่วมมือโรงเรียนกรอกข้อมูลนักเรียนพ... 22 ก.ค. 2558
268 ปกติ ตอบกลับ : ขอความร่วมมือโรงเรียนกรอกข้อมูลนักเรียนพ... 22 ก.ค. 2558
269 ปกติ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ โรงเรี... 22 ก.ค. 2558
270 ปกติ ตอบกลับ : การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชา... 22 ก.ค. 2558
271 ปกติ ตอบกลับ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงานทา... 22 ก.ค. 2558
272 ปกติ ส่งข้อมูลเด็กพิเศษเรียนรวม 22 ก.ค. 2558
273 ปกติ ข้อมูลนักเรียนพิการ ปีการศึกษา 2557 22 ก.ค. 2558
274 ปกติ การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษ... 22 ก.ค. 2558
275 ปกติ ตอบกลับ : การค้ำประกันความชำรุดบกพร่องเครื่องคอมพิ... 22 ก.ค. 2558
276 ด่วน ข้อมูลเด็กพิการ ปี ๒๕๕๗ 22 ก.ค. 2558
277 ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือโรงเรียนกรอกข้อมูลนักเรียนพิการ ปีการ... 22 ก.ค. 2558
278 ปกติ การเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี กลุ่มเครือข่ายที่ ๘ 22 ก.ค. 2558
279 ปกติ กรอกข้อมูลนักเรียนพิการ 22 ก.ค. 2558
280 ปกติ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ โรงเรี... 22 ก.ค. 2558
หน้าก่อน | .. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 24460 (1223 หน้า)

2558 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี