ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 23 พ.ย. 2557
เวลา 01:50 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
261 ด่วน แก้ไขไฟล์เอ็กเซล การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ... 4 พ.ย. 2557
262 ปกติ รายงานเงินคงเหลือประจำวันเมื่อสิ้นเดือนตุลาคม 2557... 4 พ.ย. 2557
263 ปกติ การสอบวิชาเครื่องหมายลูกเสือโลกและเครื่องหมายวิชาพ... 4 พ.ย. 2557
264 ปกติ สำรวจข้อมูลแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 4 พ.ย. 2557
265 ปกติ ตอบกลับ : รายงานเงินคงเหลือประจำวันเมื่อสิ้นเดือนต... 4 พ.ย. 2557
266 ปกติ ประกาศลดธงครึ่งเสา 4 พ.ย. 2557
267 ปกติ สำรวจข้อมูลนักเรียนเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาขั... 4 พ.ย. 2557
268 ปกติ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลาก... 4 พ.ย. 2557
269 ปกติ ส่งคำสั่งกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดกา... 4 พ.ย. 2557
270 ด่วนมาก สำรวจข้อมูลนักเรียนเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาขั... 4 พ.ย. 2557
271 ปกติ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลาก... 4 พ.ย. 2557
272 ปกติ ส่งเวรยามรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนวัดอินทาราม 4 พ.ย. 2557
273 ปกติ การอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ 4 พ.ย. 2557
274 ปกติ เวรยามรักษาสถานที่ราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕... 4 พ.ย. 2557
275 ปกติ การเข้าค่ายฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ของนักเรีย... 4 พ.ย. 2557
276 ปกติ รายงานการอยู่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ 4 พ.ย. 2557
277 ปกติ การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการครูและบ... 4 พ.ย. 2557
278 ปกติ การเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ พ.ศ. 2557 4 พ.ย. 2557
279 ปกติ ขอข้อมูลค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของสถานศึกษาเ... 3 พ.ย. 2557
280 ปกติ สำรวจข้อมูลนักเรียนเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาขั... 3 พ.ย. 2557
หน้าก่อน | .. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 18491 (925 หน้า)

2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี