ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 22 ก.พ. 2560
เวลา 22:07 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
261 ปกติ ทางการดำเนินการขอจัดตั้งงบประมาณตามแผนพัฒนาโครงสร้... 10 ก.พ. 2560
262 ปกติ ที่ ศธ 04104.096/38 ... 10 ก.พ. 2560
263 ปกติ รายชื่อประชุมการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นของสถา... 9 ก.พ. 2560
264 ด่วน สงเอกสารขออนุมัติงบประมาณโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ท... 9 ก.พ. 2560
265 ด่วนที่สุด ประชุมปฏิบัติการการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นของ... 9 ก.พ. 2560
266 ปกติ รายชื่อครูที่เข้ารับการอบรมนำส่งข้อมูลสารสนเทศที... 9 ก.พ. 2560
267 ปกติ ส่งเอกสารขอเบิกงบประมาณโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง... 9 ก.พ. 2560
268 ปกติ โรงเรียนยังไม่ส่งรายชื่อประชุม 9 ก.พ. 2560
269 ปกติ แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ ... 9 ก.พ. 2560
270 ปกติ นำส่งรายชื่อประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางกา... 9 ก.พ. 2560
271 ปกติ ขอแก้ไข การส่งรายชื่อประชุมปฏิบัติการการนำส่งข้อมู... 9 ก.พ. 2560
272 ปกติ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและฟังสวดพระอภิธรรมศพมารดาน.ส... 9 ก.พ. 2560
273 ด่วนที่สุด ส่งรายชื่อป.1-ป.4 พร้อมเลขประชาชน 9 ก.พ. 2560
274 ปกติ ส่งรายชื่อผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ 9 ก.พ. 2560
275 ปกติ ตอบกลับ : ประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางการเ... 9 ก.พ. 2560
276 ปกติ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและฟังสวดพระอภิธรรมศพมารดาน.ส... 9 ก.พ. 2560
277 ปกติ แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ ... 9 ก.พ. 2560
278 ปกติ แจ้งนโยบายการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศ... 9 ก.พ. 2560
279 ปกติ แจ้งมารดาข้าราชการครูเสียชีวิต 9 ก.พ. 2560
280 ปกติ แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ ... 9 ก.พ. 2560
หน้าก่อน | .. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 39216 (1961 หน้า)

2560 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2559 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2558 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี