ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 28 มิ.ย. 2559
เวลา 12:55 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
261 ปกติ การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี... 22 มิ.ย. 2559
262 ด่วนที่สุด ส่งเครื่องมือประเมินอ่าน เขียนภาษาไทย ครั้งที่ ๑ ป... 21 มิ.ย. 2559
263 ปกติ ขอให้ส่งนักเรียนร่วมทัศนศึกษาโครงการ “ตามรอยพ่อ ตา... 21 มิ.ย. 2559
264 ด่วนที่สุด ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2559 (10 มิถุน... 21 มิ.ย. 2559
265 ปกติ การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินั... 21 มิ.ย. 2559
266 ปกติ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ. 21 มิ.ย. 2559
267 ปกติ แบบติดตามนักเรียน 21 มิ.ย. 2559
268 ปกติ แจกสบู่ก้อนและสื่อให้ความรู้และสอนวิธีการล้างมือที... 21 มิ.ย. 2559
269 ปกติ ส่งนักเรียนร่วมทัศนศึกษาโครงการ “ตามรอยพ่อ ตามเรีย... 21 มิ.ย. 2559
270 ปกติ ตอบกลับ : ขอให้ส่งนักเรียนร่วมทัศนศึกษาโครงการ “ตา... 21 มิ.ย. 2559
271 ปกติ โครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559 21 มิ.ย. 2559
272 ปกติ ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนเข้า... 21 มิ.ย. 2559
273 ปกติ ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลการเข้าเรียน ชั้น ป. ๑ ปี... 21 มิ.ย. 2559
274 ปกติ ขอให้ส่งนักเรียนร่วมทัศนศึกษาโครงการ "ตามรอยพ่อ ตา... 21 มิ.ย. 2559
275 ปกติ การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอ... 21 มิ.ย. 2559
276 ด่วนที่สุด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้า... 21 มิ.ย. 2559
277 ปกติ ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลการเข้าเรียนชั้น ป.1 ปีกา... 21 มิ.ย. 2559
278 ปกติ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 21 มิ.ย. 2559
279 ปกติ ขอให้ส่งนักเรียนร่วมทัศนศึกษาโครงการ “ตามรอยพ่อ ตา... 21 มิ.ย. 2559
280 ปกติ แก้ไขข้อมูล การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสำ... 21 มิ.ย. 2559
หน้าก่อน | .. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 32763 (1639 หน้า)

2559 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2558 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี