ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 2 พ.ค. 2559
เวลา 04:16 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
261 ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูล เพื่อทำสถิติผลิตภัณฑ... 21 เม.ย. 2559
262 ปกติ รายงานผลการปฏิบัติการประหยัดน้ำในหน่วยงานภาครัฐ 21 เม.ย. 2559
263 ปกติ ข้อมูลค่าใช้จ่าย ประจำปี พ.ศ. 2557 และ 2558 21 เม.ย. 2559
264 ปกติ รายงานการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีท... 21 เม.ย. 2559
265 ปกติ การรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ (แบบฟอร์ม ... 21 เม.ย. 2559
266 ปกติ ข้อมูลค่าใช้จ่าย ประจำปี พ.ศ. 2557 และ 2558 21 เม.ย. 2559
267 ปกติ รายงานการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีท... 21 เม.ย. 2559
268 ปกติ รายงานข้อมูลค่าใช้จ่ายประจำปี 2557 – 2558 เพื่อใช... 21 เม.ย. 2559
269 ปกติ การรายงานผลตามคำรับรองการปฎิบัติราชการฯ (แบบฟอร์ม ... 21 เม.ย. 2559
270 ปกติ การรายงานผลตามคำรับรองการปฎิบัติราชการฯ (แบบฟอร์ม ... 21 เม.ย. 2559
271 ปกติ ขอแก้ไขข้อมูล การรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราช... 21 เม.ย. 2559
272 ด่วนที่สุด ข้อมูลเพื่อจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ... 21 เม.ย. 2559
273 ด่วน (ส่งใหม่)รายงานข้อมูลนร.ป.6 ศึกษาต่อ 21 เม.ย. 2559
274 ด่วน รายงานข้อมูลนร.ป.6 ศึกษาต่อ 21 เม.ย. 2559
275 ด่วนที่สุด การรายงานผลการจัดซื้อหนังสือเรียน 21 เม.ย. 2559
276 ปกติ ข้าราชการที่จะเกษียณอายุ 1 ต.ค. 2559 21 เม.ย. 2559
277 ปกติ ประกาศกระทรวงศึกษา เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดก... 21 เม.ย. 2559
278 ปกติ การรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ(แบบฟอร์ม ... 21 เม.ย. 2559
279 ปกติ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ 21 เม.ย. 2559
280 ปกติ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ 21 เม.ย. 2559
หน้าก่อน | .. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 31143 (1558 หน้า)

2559 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2558 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี