ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 1 มี.ค. 2558
เวลา 19:14 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
261 ปกติ รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม GPAS 17 ก.พ. 2558
262 ปกติ ส่งแบบพัฒนาอย่างเข้ม(ต่อ) 17 ก.พ. 2558
263 ปกติ ขอให้จัดส่งเกียรติบัตรวิทยากร 17 ก.พ. 2558
264 ปกติ ส่งแบบพัฒนาอย่างเข้ม 17 ก.พ. 2558
265 ปกติ มาตรการเฝ้าระวังเหตุและจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วงเทศ... 17 ก.พ. 2558
266 ด่วนที่สุด มาตรการ "ปี ๒๕๕๘ ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก ... 17 ก.พ. 2558
267 ปกติ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุร... 17 ก.พ. 2558
268 ปกติ หนังสือตัวอย่างแจ้งทำสัญญา 17 ก.พ. 2558
269 ปกติ การโอนจัดสรรเงินตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง... 17 ก.พ. 2558
270 ปกติ การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ... 17 ก.พ. 2558
271 ปกติ ส่งรายชื่อการอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้ว... 17 ก.พ. 2558
272 ด่วนที่สุด เชิญรับฟังนโยบายการบริหารงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ... 16 ก.พ. 2558
273 ปกติ แจ้งวันเวลาแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2558 16 ก.พ. 2558
274 ด่วนที่สุด การอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยการเสริมส... 16 ก.พ. 2558
275 ปกติ การประชุมเจ้าหน้าที่การเงินสวัสดิการกลุ่มพริบพรี 16 ก.พ. 2558
276 ปกติ การชำระเงิน ชบ.กศ.อ.เมืองเพชรบุรี 16 ก.พ. 2558
277 ปกติ การอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยการเสริมส... 16 ก.พ. 2558
278 ปกติ การอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยการเสริมส... 16 ก.พ. 2558
279 ปกติ ตอบกลับ : การอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้ว... 16 ก.พ. 2558
280 ด่วน การอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผุู้เรียนด้วยการเสริม... 16 ก.พ. 2558
หน้าก่อน | .. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 20400 (1020 หน้า)

2558 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี