ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 28 ส.ค. 2557
เวลา 03:18 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
261 ปกติ รายงานการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน... 19 ส.ค. 2557
262 ปกติ ภาษาอังกฤษแบบเข้ม 19 ส.ค. 2557
263 ปกติ รายงานการปกครอง ดูแล บำรุงรักษาใช้และจัดหาประโยชน์... 19 ส.ค. 2557
264 ปกติ ส่งข้อมูลการจัดซ้ือ...รองเท้า... 18 ส.ค. 2557
265 ด่วนที่สุด โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารก... 18 ส.ค. 2557
266 ด่วนที่สุด โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารก... 18 ส.ค. 2557
267 ปกติ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการโรงเรีย... 18 ส.ค. 2557
268 ปกติ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ 18 ส.ค. 2557
269 ด่วน ผลประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 18 ส.ค. 2557
270 ปกติ รายงานการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน... 18 ส.ค. 2557
271 ปกติ ขอเชิญประชุม 18 ส.ค. 2557
272 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันคณิตศาส... 18 ส.ค. 2557
273 ปกติ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าตรวจสอบประ... 18 ส.ค. 2557
274 ปกติ โรงเรียนวังตะโกฯ ส่งรายชื่อนักเรียนเข้าแข่งขันศิลป... 18 ส.ค. 2557
275 ปกติ การรายงานกิจกรรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม 18 ส.ค. 2557
276 ปกติ การศึกษาดูงานอุบล-ลาวใต้ 18 ส.ค. 2557
277 ปกติ การติดตามนักเรียนย้ายมาเข้าเรียน 18 ส.ค. 2557
278 ปกติ โรงเรียนบ้านเขาย้อยส่งวิจัยให้ ศน.กาญจนา เชยชิต ... 18 ส.ค. 2557
279 ปกติ ส่งรายงานการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม 18 ส.ค. 2557
280 ปกติ การประชุมเจ้าหน้าที่การเงินสวัสดิการกลุ่มพริบพรี 18 ส.ค. 2557
หน้าก่อน | .. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 16554 (828 หน้า)

2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี