ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 24 เม.ย. 2557
เวลา 18:09 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
261 ปกติ ส่งสำเนาการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรยามรักษาสถานที่แล... 27 มี.ค. 2557
262 ปกติ การรายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปีการศ... 27 มี.ค. 2557
263 ปกติ แต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างประจำอยู่เวรยามรักษา... 27 มี.ค. 2557
264 ด่วนที่สุด การจัดส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ประจำปี... 27 มี.ค. 2557
265 ปกติ ขอความร่วมมือรณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียนที่จบชั้น ป.... 27 มี.ค. 2557
266 ปกติ ส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการประจำ... 27 มี.ค. 2557
267 ปกติ การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ... 27 มี.ค. 2557
268 ปกติ ขอความร่วมมือรายงานการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบชั้น... 27 มี.ค. 2557
269 ปกติ การอยู่เวรยาม เดือน เมษายน ๒๕๕๗ 27 มี.ค. 2557
270 ปกติ ส่งสำเนาการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรยามรักษาสถานที่แล... 27 มี.ค. 2557
271 ปกติ การจัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน 27 มี.ค. 2557
272 ปกติ ขอความอนุเคราะห์รับการสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ในการจ... 27 มี.ค. 2557
273 ด่วน ส่งบัญชีลงเวลามาปฏิบัติงาน 27 มี.ค. 2557
274 ปกติ การรับ-จ่ายเงินสวัสดิการกลุ่มเครือข่ายดอนยาง 26 มี.ค. 2557
275 ปกติ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการทรัพย์ส... 26 มี.ค. 2557
276 ปกติ ประชุมงบประมาณโรงเรียนดีศรีตำบล 26 มี.ค. 2557
277 ปกติ รายงานการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นป.6 และม.3 ปีการศึ... 26 มี.ค. 2557
278 ปกติ รายงานการไม่ศึกษาต่อของนักเรียนชั้นป.6 26 มี.ค. 2557
279 ปกติ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต... 26 มี.ค. 2557
280 ปกติ รายงานการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีท... 26 มี.ค. 2557
หน้าก่อน | .. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 12622 (632 หน้า)

2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี