ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 19 ก.ย. 2557
เวลา 07:45 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
261 ด่วนที่สุด แจ้งการส่งข้อมูลรายชื่อผู้เข้าแข่งขันงานศิลปหัถกรร... 11 ก.ย. 2557
262 ด่วนที่สุด รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 11 ก.ย. 2557
263 ปกติ ส่่งชื่อนักเรียนแข่งศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 64 ปีการศ... 11 ก.ย. 2557
264 ปกติ คำสั่งงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ก... 11 ก.ย. 2557
265 ด่วนที่สุด การกรอกข้อมูลโรงเรียนวิถีพุทธ 11 ก.ย. 2557
266 ด่วนที่สุด จัดสรรงบประมาณสำหรับซื้อสื่อส่งเสริมการอ่าน และสนอ... 11 ก.ย. 2557
267 ปกติ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งครูแนะแนวในสถ... 11 ก.ย. 2557
268 ปกติ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งครูแนะแนวในสถ... 11 ก.ย. 2557
269 ด่วนที่สุด การจัดมหกรรมสถานศึกษาดีเด่นด้านการป้องกัน แก้ไขและ... 11 ก.ย. 2557
270 ปกติ แบบขออนุญาตประกอบวิชาชีพครู(ครูปุ๊ก) 11 ก.ย. 2557
271 ด่วนที่สุด ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียน ครั... 11 ก.ย. 2557
272 ปกติ แบบรายงานการรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต... 11 ก.ย. 2557
273 ปกติ แจ้งให้มารับเงิน 11 ก.ย. 2557
274 ปกติ การประเมินการจัดคุณภาพและโภชนาการอาหารกลางวัน 11 ก.ย. 2557
275 ปกติ การประเมินการจัดคุณภาพและโภชนาการอาหารกลางวัน 11 ก.ย. 2557
276 ด่วนที่สุด ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งครูแนะแนวในสถ... 11 ก.ย. 2557
277 ด่วนที่สุด ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งครูแนะแนวในสถ... 11 ก.ย. 2557
278 ปกติ การจัดทำแผนชั้นเรียนรายปีและแผนชั้นเรียนเต็มรูปของ... 11 ก.ย. 2557
279 ปกติ ส่งรายชื่อประกวดศิลปหัตถกรรมโรงเรียนบ้านหนองรี 11 ก.ย. 2557
280 ปกติ ส่งจำนวน นร. ป.3 , ป.6 11 ก.ย. 2557
หน้าก่อน | .. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 17327 (867 หน้า)

2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี