ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 23 ต.ค. 2560
เวลา 09:39 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
261 ปกติ ส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวัน 2 ต.ค. 2560
262 ปกติ ขอส่งรายชื่อนักเรียนเข้าค่ายมัธยม 2 ต.ค. 2560
263 ปกติ สวัสดิการกลุ่ม เดือน กันยายน 2560 2 ต.ค. 2560
264 ปกติ จัดทำฐานข้อมูลสมาชิกสวัสดิการ 1 ต.ค. 2560
265 ปกติ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลิือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น... 1 ต.ค. 2560
266 ปกติ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นค... 30 ก.ย. 2560
267 ปกติ ส่งคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรยามรักษาสถานที่... 30 ก.ย. 2560
268 ด่วนที่สุด ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง 30 ก.ย. 2560
269 ปกติ แต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างประจำอยู่เวรยามรักษา... 29 ก.ย. 2560
270 ปกติ ประการรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นล... 29 ก.ย. 2560
271 ปกติ ส่งใบสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการ 29 ก.ย. 2560
272 ปกติ การจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภคเพื่อชดเชยเงินอุดหนุน 29 ก.ย. 2560
273 ปกติ ขอแก้ไขหนังสือ ขอรับใบเสร็จรับเงิน 29 ก.ย. 2560
274 ปกติ ขอรับใบเสร็จรับเงิน 29 ก.ย. 2560
275 ปกติ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว... 29 ก.ย. 2560
276 ปกติ สุขเกษียณ "ร้อยดวงใจ สายใยผูกพัน" 29 ก.ย. 2560
277 ปกติ ชื่อนักกีฬา 29 ก.ย. 2560
278 ปกติ รายชื่อนักกีฬา 29 ก.ย. 2560
279 ปกติ ส่งสำเนาการแต่งตั้งข้าราชการอยู่เวรรักษาการณ์โรงเร... 29 ก.ย. 2560
280 ปกติ ส่งสำเนาการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรรักษาสถานที่และทร... 29 ก.ย. 2560
หน้าก่อน | .. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 42438 (2122 หน้า)

2560 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2559 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2558 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี