ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 25 เม.ย. 2561
เวลา 03:59 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
261 ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือให้นำประกาศลงในเว็บไซค์ 18 เม.ย. 2561
262 ด่วน ตอบกลับ : ขอให้โรงเรียนที่มีชื่อส่งไฟล์ข้อมูล SAR ... 18 เม.ย. 2561
263 ปกติ การจัดทำทะเบียนการจัดข้าราชการเข้าบ้านพัก 17 เม.ย. 2561
264 ด่วนมาก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสพ... 17 เม.ย. 2561
265 ปกติ การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ... 17 เม.ย. 2561
266 ปกติ มอบอำนาจการจัดการที่พักเเละการกำหนดวิธีปฏิบัติในกา... 17 เม.ย. 2561
267 ปกติ การพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริม... 17 เม.ย. 2561
268 ปกติ ตอบกลับ : เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 17 เม.ย. 2561
269 ปกติ การอบรมโครงการพัฒนาระบบและขยายผลการจัดเมนูอาหารกลา... 17 เม.ย. 2561
270 ปกติ ขอให้โรงเรียนที่มีชื่อส่งไฟล์ข้อมูล SAR ใหม่ 17 เม.ย. 2561
271 ปกติ ประกาศรายชื่อผู้มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิท... 17 เม.ย. 2561
272 ปกติ ประกาศรายชขื่อผู้มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิ... 17 เม.ย. 2561
273 ปกติ รายงานข้อมูลการเข้าเรียนและการศึกษาต่อ 17 เม.ย. 2561
274 ปกติ ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลการเข้าเรียนและการศึกษาต่... 17 เม.ย. 2561
275 ปกติ การจัดกิจกรรภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 "ว่ายน้ำเพื... 17 เม.ย. 2561
276 ปกติ การจัดกิจกรรภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 "ว่ายน้ำเพื... 17 เม.ย. 2561
277 ปกติ การจัดกิจกรรภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 "ว่ายน้ำเพื... 17 เม.ย. 2561
278 ปกติ การจัดกิจกรรภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 "ว่ายน้ำเพื... 17 เม.ย. 2561
279 ปกติ การจัดกิจกรรภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 "ว่ายน้ำเพื... 17 เม.ย. 2561
280 ด่วนที่สุด SAR โรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อไฟล์word 17 เม.ย. 2561
หน้าก่อน | .. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 45347 (2268 หน้า)

2561 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2560 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2559 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2558 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี