ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 2 ก.พ. 2558
เวลา 00:12 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
261 ด่วนที่สุด ส่งข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวของแต่ละโรงเรียน 22 ม.ค. 2558
262 ปกติ สำรวจความต้องการวิชาเอก 22 ม.ค. 2558
263 ปกติ ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งธุรการ 22 ม.ค. 2558
264 ด่วนมาก สำรวจความต้องการวิชาเอก 22 ม.ค. 2558
265 ปกติ ขอข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวของแต่ละโรงเรียน 22 ม.ค. 2558
266 ปกติ ส่งคำสั่งกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการค... 22 ม.ค. 2558
267 ด่วนมาก สำรวจความต้องการวิชาเอก 22 ม.ค. 2558
268 ปกติ ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว 22 ม.ค. 2558
269 ด่วนที่สุด ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและ... 22 ม.ค. 2558
270 ปกติ ส่งข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวของโรงเรียนวัดกุญชรวชิรารา... 22 ม.ค. 2558
271 ปกติ ขอรายชื่อโรงเรียนประถมที่ขาดแคลนภายใต้เขตพื้นที่กา... 22 ม.ค. 2558
272 ปกติ ตอบกลับ : สำรวจความต้องการวิชาเอก 22 ม.ค. 2558
273 ปกติ ส่งข้อมูลครูอัตราจ้าง 22 ม.ค. 2558
274 ปกติ ส่งข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวของโรงเรียนวัดอินทาราม 22 ม.ค. 2558
275 ปกติ ตอบกลับ : ขอข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวของแต่ละโรงเรียน 22 ม.ค. 2558
276 ปกติ ส่งข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวของโรงเรี่ยนทุกงบประมาณ 22 ม.ค. 2558
277 ปกติ สำรวจความต้องการวิชาเอก 22 ม.ค. 2558
278 ปกติ สำรวจข้อมูล 22 ม.ค. 2558
279 ปกติ ตัวอย่างการกรอกข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว 22 ม.ค. 2558
280 ปกติ ลูกจ้างชั่วคราว 22 ม.ค. 2558
หน้าก่อน | .. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 19880 (994 หน้า)

2558 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี