ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 25 ก.ค. 2559
เวลา 21:05 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
261 ปกติ ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอล... 14 ก.ค. 2559
262 ปกติ ประชาสัมพันธ์โครงการ ไมโล ฟุตซอล แชมเปี้ยน 2016 14 ก.ค. 2559
263 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ความสามารถทางคณิตศาสต... 14 ก.ค. 2559
264 ปกติ โครงการประกวดศิลปกรรมเยาวชนระดับชาติชิงรางวัลถ้วยป... 14 ก.ค. 2559
265 ปกติ ตอบกลับ:รายงานเงินคงเหลือ 14 ก.ค. 2559
266 ปกติ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี59 โครงการสนับสนุนค่าใช้... 14 ก.ค. 2559
267 ปกติ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณการแข่งขันกีฬานักเ... 14 ก.ค. 2559
268 ปกติ ขออนุญาตซื้อแบบพิมพ์ 14 ก.ค. 2559
269 ด่วนที่สุด ขอส่งชื่ออีเมลล์ ส่งโรงเรียนประชารัฐ 14 ก.ค. 2559
270 ปกติ ข้อมูลจำนวนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา... 14 ก.ค. 2559
271 ปกติ ตอบกลับ : รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 14 ก.ค. 2559
272 ปกติ การดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั... 14 ก.ค. 2559
273 ปกติ โรงเรียนวัดบางลำภูส่งหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม 14 ก.ค. 2559
274 ปกติ รายงานข้อมูลการเข้าเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2559 ข... 14 ก.ค. 2559
275 ปกติ ส่งหนังสือของบประมาณสนับสนุนการแข่งขันกีฬา (ส่งใหม... 14 ก.ค. 2559
276 ปกติ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูผ่านกระบวนการเร... 14 ก.ค. 2559
277 ปกติ ส่งแบบสนับสนุนงบประมาณกีฬา 14 ก.ค. 2559
278 ปกติ ส่งรายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบผ่านระบบ O net ปร... 14 ก.ค. 2559
279 ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์านับสนุนงบประมาณการแข่งขันกีฬานักเ... 14 ก.ค. 2559
280 ปกติ การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดกา... 14 ก.ค. 2559
หน้าก่อน | .. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 33586 (1680 หน้า)

2559 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2558 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี