ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 25 มี.ค. 2560
เวลา 18:28 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
261 ปกติ การพัฒนามาตรฐานการศึกษาและการจัดทำรายงานการประเมิน... 16 มี.ค. 2560
262 ปกติ ขอประชาสัมพันธ์ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประก... 16 มี.ค. 2560
263 ปกติ ส่งรายชื่อทัศนศึกษากลุ่มเครือข่ายดอนยาง 16 มี.ค. 2560
264 ปกติ ตอบกลับ : ขอเชิญโรงเรียนในสังกัดสมัครเข้าร่วมดำเนิ... 16 มี.ค. 2560
265 ปกติ ตอบกลับ : การดำเนินงานโครงการ 16 มี.ค. 2560
266 ปกติ ตอบกลับ : การพัฒนามาตรฐานการศึกษาและการจัดทำรายงาน... 16 มี.ค. 2560
267 ปกติ การอบรมเชิงปฏิบัติการการแสดงความเคารพ 16 มี.ค. 2560
268 ปกติ การพัฒนามาตรฐานการศึกษาและการจัดทำรายงานการประเมิน... 16 มี.ค. 2560
269 ปกติ ตอบกลับ : การดำเนินงานโครงการ “การพัฒนาเทคนิคการจั... 16 มี.ค. 2560
270 ด่วน การพัฒนามาตรฐานการศึกษาและการจัดทำรายงานการประเมิน... 16 มี.ค. 2560
271 ปกติ การดำเนินงานโครงการ "การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนร... 16 มี.ค. 2560
272 ปกติ การพัฒนามาตรฐานการศึกษาและการจัดทำรายงานการประเมิน... 16 มี.ค. 2560
273 ปกติ โรงเรียนบ้านบ่อหวาย ส่งเรื่องการพัฒนามาตรฐานการศึก... 16 มี.ค. 2560
274 ด่วนที่สุด ประชุมปฏิบัติการ "การแสดงความเคารพ" 16 มี.ค. 2560
275 ปกติ การชำระเงินสมาชิกช่วยเหลือบุคลากรทางการศึกษา (ชบ.ก... 16 มี.ค. 2560
276 ปกติ ขอเชิญประชุม 16 มี.ค. 2560
277 ปกติ สมุดบันทึกความดีผู้อำนวยการ 15 มี.ค. 2560
278 ปกติ นำส่งรายชื่อครูเข้าอบรมการพัฒนามาตรฐานการศึกษาและก... 15 มี.ค. 2560
279 ปกติ โครงการอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้กับครูผู้สอ... 15 มี.ค. 2560
280 ปกติ การดำเนินงานโครงการ "การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียน... 15 มี.ค. 2560
หน้าก่อน | .. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 40124 (2007 หน้า)

2560 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2559 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2558 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี