ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 17 ส.ค. 2560
เวลา 06:20 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
261 ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับ... 1 ส.ค. 2560
262 ปกติ แจ้งเงินโอนเข้าบัญชี 1 ส.ค. 2560
263 ปกติ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 1 ส.ค. 2560
264 ปกติ ขอเชิญเป็นวิทยากร (แก้ไข) 1 ส.ค. 2560
265 ปกติ การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนก... 1 ส.ค. 2560
266 ปกติ ขอเชิญร่วมแข่งขันสวดมนต์ทำวัตรเช้าและบทโพชณงค์ ครั... 1 ส.ค. 2560
267 ปกติ ประชาสัมพันธ์ทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2560 1 ส.ค. 2560
268 ปกติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่ง... 1 ส.ค. 2560
269 ปกติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่ง... 1 ส.ค. 2560
270 ปกติ ขอมอบหนังสือธรรมะ เรื่อง กรรมลิขิตให้กับโรงเรียนใน... 1 ส.ค. 2560
271 ปกติ แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด 1 ส.ค. 2560
272 ปกติ การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจัง... 1 ส.ค. 2560
273 ด่วนที่สุด การประชุม video conference เรื่อง ระบบลงทะเบียนแล... 1 ส.ค. 2560
274 ปกติ ส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวัน 1 ส.ค. 2560
275 ปกติ ขอส่งเวรยามประจำเเดือนสิงหาคม 1 ส.ค. 2560
276 ด่วนที่สุด เชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 6 1 ส.ค. 2560
277 ปกติ นิเทศ โรงเรียนคุณธรรม 1 ส.ค. 2560
278 ปกติ แบบรายงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 1 ส.ค. 2560
279 ปกติ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เ... 31 ก.ค. 2560
280 ปกติ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.ร.สาร... 31 ก.ค. 2560
หน้าก่อน | .. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 43352 (2168 หน้า)

2560 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2559 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2558 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี