ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 1 ก.ย. 2557
เวลา 18:29 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
261 ปกติ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน 25 ส.ค. 2557
262 ปกติ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง 25 ส.ค. 2557
263 ด่วนที่สุด เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี 2558 งบลงทุน รายการค่าท... 25 ส.ค. 2557
264 ปกติ ส่งรายชื่อแข่งขันคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3 และป.6 25 ส.ค. 2557
265 ด่วนมาก ส่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน 25 ส.ค. 2557
266 ด่วนมาก การตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ 25 ส.ค. 2557
267 ปกติ การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับปฐมวัยกลุ่มเครือข่ายที่... 25 ส.ค. 2557
268 ปกติ กพ7 25 ส.ค. 2557
269 ปกติ ประชุมการจัดกิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงาน 25 ส.ค. 2557
270 ปกติ ร่วมประชุมปรึกษาหารือ การจัดกิจกรรมอบรมกิจกรรมการเ... 25 ส.ค. 2557
271 ปกติ ตอบกลับ:การส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ... 25 ส.ค. 2557
272 ปกติ กพ7 25 ส.ค. 2557
273 ปกติ กพ7 25 ส.ค. 2557
274 ด่วนที่สุด ตอบกลับ : เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ... 25 ส.ค. 2557
275 ปกติ รายงานการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน... 25 ส.ค. 2557
276 ปกติ รายงานการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน... 25 ส.ค. 2557
277 ปกติ รายงานการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน... 25 ส.ค. 2557
278 ปกติ รายงานการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน... 25 ส.ค. 2557
279 ปกติ ใบสำคัญรับเงินโครงการวิทยาศาสตร์ 25 ส.ค. 2557
280 ปกติ รายงานการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน... 25 ส.ค. 2557
หน้าก่อน | .. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 16700 (835 หน้า)

2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี