ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 17 เม.ย. 2557
เวลา 06:09 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
261 ปกติ การประชุมสัมมนาวิชาการส่งเสริมความเข้มแข็งให้โรงเร... 21 มี.ค. 2557
262 ปกติ การประชุมสัมมนาวิชาการส่งเสริมความเข้มแข็งให้โรงเร... 21 มี.ค. 2557
263 ปกติ ประชาสัมพันธ์โครงการ Thai Youth Initiative against... 21 มี.ค. 2557
264 ปกติ การอบรมเชิงปฎิบัติการเฉพาะทางสำหรับผู้นำเครือข่ายท... 21 มี.ค. 2557
265 ปกติ ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูเพื่อจั... 21 มี.ค. 2557
266 ปกติ ขอคะแนนผลการสอบ O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศ... 21 มี.ค. 2557
267 ด่วน การจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2556 "ว่ายน้ำเพื... 21 มี.ค. 2557
268 ปกติ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้ารา... 21 มี.ค. 2557
269 ปกติ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้ารา... 21 มี.ค. 2557
270 ปกติ คำสั่ง กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบางแก้ว เรื่อง การประ... 21 มี.ค. 2557
271 ปกติ คะแนน O-Net 21 มี.ค. 2557
272 ปกติ คำสั่งพัฒนาบุคลากร 21 มี.ค. 2557
273 ปกติ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาโปรแ... 21 มี.ค. 2557
274 ปกติ คณะวิทยากรแกนนำค่ายภาษาอังกฤษฯ 21 มี.ค. 2557
275 ปกติ ขอข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน ในปีการศึกษา 2556 21 มี.ค. 2557
276 ปกติ ผลการสอบ O – Net ปีการศึกษา 2556 ร.ร.วัดราษฎร์ศร... 21 มี.ค. 2557
277 ปกติ บันทึกการประชุมคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ( บาง... 21 มี.ค. 2557
278 ปกติ ส่งข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน ในปีการศึกษา 2556 21 มี.ค. 2557
279 ปกติ การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ... 21 มี.ค. 2557
280 ปกติ การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ... 21 มี.ค. 2557
หน้าก่อน | .. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 12536 (627 หน้า)

2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี