ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 23 ก.ค. 2557
เวลา 22:01 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
261 ปกติ ส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต 16 ก.ค. 2557
262 ด่วนที่สุด แจ้งชื่อการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งาน ระบบง... 16 ก.ค. 2557
263 ปกติ ส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายอบรม 16 ก.ค. 2557
264 ปกติ โครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 16 ก.ค. 2557
265 ปกติ การจัดสรรงบประมาณปี 2557 ค่าวัสดุ รายการโต๊ะ-เก้าอ... 16 ก.ค. 2557
266 ปกติ ตอบกลับ : การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งาน ระบ... 16 ก.ค. 2557
267 ปกติ แจ้งจัดสรรงบประมาณกิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็ก... 16 ก.ค. 2557
268 ปกติ แจ้งรายชื่อครูที่เข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการขยายผ... 16 ก.ค. 2557
269 ด่วน บัญชีลงเวลา 16 ก.ค. 2557
270 ปกติ ส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมค่ายเยาวชน "ค... 16 ก.ค. 2557
271 ด่วนที่สุด การรายงานข้อมูลตัวชี้วัดท่ 39 ร้อยละของผู้บริหารกา... 16 ก.ค. 2557
272 ปกติ แจ้งจัดสรรงบประมาณกิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็ก... 16 ก.ค. 2557
273 ปกติ แบบลงเวลาค่ายอบรมเยาวชนคนดี 16 ก.ค. 2557
274 ด่วน บัญชีลงเวลา 16 ก.ค. 2557
275 ด่วน บัญชีลงเวลา 16 ก.ค. 2557
276 ด่วน บัญชีลงเวลา 16 ก.ค. 2557
277 ด่วน บัญชีลงเวลา 16 ก.ค. 2557
278 ด่วน บัญชีลงเวลา 16 ก.ค. 2557
279 ด่วน บัญชีลงเวลา 16 ก.ค. 2557
280 ปกติ การรายงานสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ภาคเรียนที... 16 ก.ค. 2557
หน้าก่อน | .. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 15398 (770 หน้า)

2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี