ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 13 ต.ค. 2558
เวลา 15:52 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
261 ปกติ ส่งสำเนาการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรยามรักษาสถานที่แล... 2 ต.ค. 2558
262 ด่วนที่สุด พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ปีการศึกษ... 2 ต.ค. 2558
263 ด่วน การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (... 2 ต.ค. 2558
264 ด่วน สำรวจข้อมูลแผนการรับนักเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2... 2 ต.ค. 2558
265 ปกติ ประกาศการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ขรก.ครูฯ ตาม... 2 ต.ค. 2558
266 ปกติ นำส่งแบบบันทึก/รายงานการดำเนินการโรงเรียนในฝัน ปี ... 2 ต.ค. 2558
267 ด่วน ข้อสอบหน้าที่พลเมือง 1 ต.ค. 2558
268 ด่วน ข้อสอบหน้าที่พลเมือง 1 ต.ค. 2558
269 ด่วน ข้อสอบหน้าที่พลเมือง 1 ต.ค. 2558
270 ปกติ ขอส่งหนังสือ10 สุดยอดโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบ... 1 ต.ค. 2558
271 ด่วนมาก การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรี... 1 ต.ค. 2558
272 ปกติ การอยู่เวรยาม เดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ 1 ต.ค. 2558
273 ปกติ ตอบกลับ : รายงานวันลาประจำปีงบประมาณ 2558 1 ต.ค. 2558
274 ปกติ รายงานวันลาประจำปีงบประมาณ 2558 1 ต.ค. 2558
275 ปกติ ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโ... 1 ต.ค. 2558
276 ปกติ ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโ... 1 ต.ค. 2558
277 ปกติ ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโ... 1 ต.ค. 2558
278 ปกติ ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโ... 1 ต.ค. 2558
279 ปกติ ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโ... 1 ต.ค. 2558
280 ปกติ ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโ... 1 ต.ค. 2558
หน้าก่อน | .. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 26178 (1309 หน้า)

2558 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี