ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 25 พ.ค. 2559
เวลา 12:11 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
261 ปกติ โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูให้จัดการเรียนรู้เพื่... 5 พ.ค. 2559
262 ปกติ สอบTEPE 5 พ.ค. 2559
263 ปกติ แจ้งยอด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 25... 5 พ.ค. 2559
264 ปกติ การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคร... 5 พ.ค. 2559
265 ปกติ สามี และ บิดา ข้าราชการครูเสียชีวิต 5 พ.ค. 2559
266 ปกติ ขอเชิญร่วมรดนำ้ศพ 5 พ.ค. 2559
267 ปกติ รายงานงบเดือน 4 พ.ค. 2559
268 ปกติ ส่งรายชื่อครูเข้ารับการอบรม 4 พ.ค. 2559
269 ปกติ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี 4 พ.ค. 2559
270 ด่วน การจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดหาสื่อ BBL Resource corn... 4 พ.ค. 2559
271 ปกติ ตอบกลับ : โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูให้จัดการเร... 4 พ.ค. 2559
272 ปกติ โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูให้จัดการเรียนเพื่อนั... 4 พ.ค. 2559
273 ปกติ ืnt 4 พ.ค. 2559
274 ด่วนที่สุด ตอบกลับ : การอบรมครูระดับประถมศึกษา เรื่อง 4 พ.ค. 2559
275 ปกติ แจ้งยอดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 25... 4 พ.ค. 2559
276 ปกติ การอบรมครูระดับประถมศึกษา เรื่อง “การผลิตสื่อการเร... 4 พ.ค. 2559
277 ปกติ ส่งผลสอบ NT ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 4 พ.ค. 2559
278 ปกติ ส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวันเมื่อสิ้นเดือน เมษายน ... 4 พ.ค. 2559
279 ด่วนที่สุด โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูให้จัดการเรียนรู้เพื่... 4 พ.ค. 2559
280 ปกติ ส่งรายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเร... 4 พ.ค. 2559
หน้าก่อน | .. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 31461 (1574 หน้า)

2559 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2558 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี