ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 28 ก.ค. 2557
เวลา 20:28 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
261 ปกติ การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเรียนรู้การสหกรณ์สู่วิ... 23 ก.ค. 2557
262 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผู้พิการในจังหวัดเพชรบุรี 23 ก.ค. 2557
263 ปกติ การติดตาม สนับสนุนและช่วยเหลือโรงเรียนตามโครงการจั... 23 ก.ค. 2557
264 ปกติ ขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลโครงการวิจัย 23 ก.ค. 2557
265 ปกติ รายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผล การส่งเสริมให้เอ... 23 ก.ค. 2557
266 ปกติ แบบสอบถามบุคลากรทางการศึกษาสพป.เพชรบุรี เขต 1 และผ... 23 ก.ค. 2557
267 ปกติ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้... 23 ก.ค. 2557
268 ปกติ การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเรียนรู้การสหกรณ์สู่วิ... 23 ก.ค. 2557
269 ปกติ การสำรวจค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของสถานศึกษาใ... 23 ก.ค. 2557
270 ปกติ ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ ... 23 ก.ค. 2557
271 ปกติ การรายงานสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ภาคเรียนที... 23 ก.ค. 2557
272 ปกติ การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเรียนรู้สหกรณ์สู่วิถีค... 23 ก.ค. 2557
273 ปกติ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ สพป.อ่อนหวาน ปี 2557 และกรอก... 23 ก.ค. 2557
274 ปกติ การสำรวจค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของสถานศึกษา... 23 ก.ค. 2557
275 ปกติ การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเรียนรู้การสหกรณ์สู่วิ... 23 ก.ค. 2557
276 ปกติ ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด"โรงเรียนสะอาด" ป... 23 ก.ค. 2557
277 ปกติ ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด"โรงเรียนสะอาด ปร... 23 ก.ค. 2557
278 ปกติ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ปีง... 23 ก.ค. 2557
279 ด่วน ข้อมูลคุณภาพการศึกษา 23 ก.ค. 2557
280 ปกติ ตอบกลับ : การสำรวจค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของ... 23 ก.ค. 2557
หน้าก่อน | .. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 15652 (783 หน้า)

2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี