ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 2 เม.ย. 2558
เวลา 06:30 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
261 ปกติ ส่งคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๙/๒๕๕๘ ลง... 23 มี.ค. 2558
262 ปกติ ส่งแบบให้พี่รุ้ง 2 23 มี.ค. 2558
263 ปกติ แจ้งรายละเอียดการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้ม... 23 มี.ค. 2558
264 ด่วนที่สุด หลักฐานการจ่ายเงิน(เพิ่ม) 23 มี.ค. 2558
265 ด่วนที่สุด หลักฐานการจ่ายเงิน 23 มี.ค. 2558
266 ปกติ แจ้งรายละเอียดการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้ม... 23 มี.ค. 2558
267 ปกติ ชื่อนร.ปี57 วัดท้ายตลาด 23 มี.ค. 2558
268 ปกติ ส่งแบบให้พี่สายรุ้ง 23 มี.ค. 2558
269 ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี ... 23 มี.ค. 2558
270 ปกติ รายงานการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีท... 23 มี.ค. 2558
271 ปกติ แจ้งรายละเอียดการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้ม... 23 มี.ค. 2558
272 ปกติ การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ 1 23 มี.ค. 2558
273 ปกติ คะแนน ป.2 22 มี.ค. 2558
274 ปกติ 22 มี.ค. 2558
275 ปกติ ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน 22 มี.ค. 2558
276 ด่วนมาก ร่วมต้อนรับ ผอ.ไข่มุกต์ รุ่งศิริวัฒนกิจ 21 มี.ค. 2558
277 ปกติ โครงการส่งเสริมการจัดตั้งองค์กรเครือข่ายชมรมผู้ปกค... 20 มี.ค. 2558
278 ปกติ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ 20 มี.ค. 2558
279 ปกติ โครงการส่งเสริมการจัดตั้งองค์กรเครือข่ายชมรมผู้ปกค... 20 มี.ค. 2558
280 ปกติ โครงการส่งเสริมการจัดตั้งองค์กรเครือข่ายชมรมผู้ปกค... 20 มี.ค. 2558
หน้าก่อน | .. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 21181 (1060 หน้า)

2558 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี