ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 4 ก.ค. 2558
เวลา 16:59 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
261 ด่วนที่สุด การรายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน... 29 มิ.ย. 2558
262 ปกติ ตรวจพัสดุ 29 มิ.ย. 2558
263 ปกติ ส่งการรายงานการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด(26 มิถ... 29 มิ.ย. 2558
264 ปกติ ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างเสริมพฤติกรร... 29 มิ.ย. 2558
265 ปกติ การรายงานผลการดำเนิงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในก... 29 มิ.ย. 2558
266 ปกติ ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน 29 มิ.ย. 2558
267 ปกติ สำรวจข้อมูลครูแนะแนวในสถานศึกษา 29 มิ.ย. 2558
268 ปกติ ส่งข้อมูล จุดเน้นที่ 1 29 มิ.ย. 2558
269 ปกติ ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่า... 29 มิ.ย. 2558
270 ด่วน การเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2558 29 มิ.ย. 2558
271 ปกติ ขอความร่วมมือรายงานสรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่... 29 มิ.ย. 2558
272 ปกติ ขอความร่วมมือรายงานสรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่... 29 มิ.ย. 2558
273 ปกติ แต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างประจำอยู่เวรยามรักษา... 29 มิ.ย. 2558
274 ปกติ ขอส่งสำเนาการอยู่เวรยาม เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘ 29 มิ.ย. 2558
275 ปกติ ส่งเวรยามเดือนกรกฎาคม 58 29 มิ.ย. 2558
276 ปกติ การอย่เวรยามรักษาสถานที่ราชการประจำเดือนกรกฎาคม 25... 29 มิ.ย. 2558
277 ปกติ การพัฒนาศักยภาพแกนนำเพื่อสร้างความเข้มแข็งสภานักเร... 29 มิ.ย. 2558
278 ปกติ การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบป... 29 มิ.ย. 2558
279 ด่วนมาก ขอเชิญประชุมฝ่ายบุคลากรกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบางแก... 29 มิ.ย. 2558
280 ปกติ การรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั... 29 มิ.ย. 2558
หน้าก่อน | .. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 23436 (1172 หน้า)

2558 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี