ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 30 เม.ย. 2560
เวลา 10:04 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
261 ปกติ ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือแนวทางสร้างบรรยากาศการเร... 11 เม.ย. 2560
262 ปกติ การดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนร... 11 เม.ย. 2560
263 ปกติ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์และครูแกนนำป... 11 เม.ย. 2560
264 ปกติ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์และครูแกนนำป... 11 เม.ย. 2560
265 ด่วนที่สุด การประชุมปฏิบัติการใช้สื่อ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรั... 11 เม.ย. 2560
266 ปกติ การอบรมปฏิบัติการเฉพาะทาง สำหรับผู้นำเครือข่ายท้อง... 11 เม.ย. 2560
267 ด่วนที่สุด ขอให้แจ้งรายชื่อครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายน... 11 เม.ย. 2560
268 ปกติ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ/ประกาศการขับเ... 11 เม.ย. 2560
269 ด่วนที่สุด การดำเนินการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลผ่านระบบสารสนเ... 11 เม.ย. 2560
270 ปกติ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ... 11 เม.ย. 2560
271 ปกติ ส่งปรกาศ สพป.เพชรบุรี เขต 1 11 เม.ย. 2560
272 ปกติ รายชื่อครู “การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ทัศนศ... 11 เม.ย. 2560
273 ปกติ รายชื่อครู “การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ทัศนศ... 11 เม.ย. 2560
274 ปกติ รายชื่อครู “การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ทัศนศ... 11 เม.ย. 2560
275 ปกติ ขอข้อมูลโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็... 10 เม.ย. 2560
276 ปกติ แบบฟอร์มรายงานอ่าน เขียนของ สพป.พบ.1(โรงเรียนบ้านเ... 10 เม.ย. 2560
277 ปกติ จ้างประปา 10 เม.ย. 2560
278 ปกติ การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2560 แผนงานพื้นฐานด้านการพ... 10 เม.ย. 2560
279 ปกติ ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก ปฐมวัย 10 เม.ย. 2560
280 ปกติ ส่งข้อมูลโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป... 10 เม.ย. 2560
หน้าก่อน | .. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 40801 (2041 หน้า)

2560 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2559 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2558 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี