ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 3 ธ.ค. 2559
เวลา 00:54 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
181 ปกติ การประเมินตนเองโครงการสพป.อ่อนหวาน ปี 2559 และกรอก... 29 พ.ย. 2559
182 ปกติ การรายงานการดำเนินกิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช... 29 พ.ย. 2559
183 ปกติ แก้ไขกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 29 พ.ย. 2559
184 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรเข้าร... 29 พ.ย. 2559
185 ปกติ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยน... 29 พ.ย. 2559
186 ปกติ ตอบกลับ : การคัดกรองอาการตาบอดสีของนักเรียนในโรงเร... 29 พ.ย. 2559
187 ด่วนที่สุด การประชุมสัมมนาแนวทางนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา... 29 พ.ย. 2559
188 ปกติ ขอแก้ไขชื่อคณะครูในคำสั่งลูกเสือ (แก้ไขล่าสุด) 29 พ.ย. 2559
189 ปกติ ขอแก้ชื่อครูในคำสั่งหน้าที่ 11 29 พ.ย. 2559
190 ด่วนที่สุด การประเมินตนเองโครงการ สพป.อ่อนหวาน ปี 2559 29 พ.ย. 2559
191 ปกติ รายชื่อนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือสามัญ 29 พ.ย. 2559
192 ปกติ ส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ ประจ... 29 พ.ย. 2559
193 ปกติ รายชื่อนักเรียนเข้าค่ายพุทธบุตร 29 พ.ย. 2559
194 ด่วนที่สุด การประเมินตนเองโครงการ สพป.อ่อนหวาน ปี 2559 29 พ.ย. 2559
195 ปกติ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 29 พ.ย. 2559
196 ปกติ ตอบกลับ : การคัดกรองอาการตาบอดสีของนักเรียนในโรงเร... 29 พ.ย. 2559
197 ปกติ ส่งกำหนดการเข้าค่ายลูกเสืออำเภอ 29 พ.ย. 2559
198 ปกติ รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียนในโครงกา... 29 พ.ย. 2559
199 ด่วนที่สุด การอบรมเชิงปฏิบัติการ การตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม C... 29 พ.ย. 2559
200 ปกติ เชิญร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ 29 พ.ย. 2559
หน้าก่อน | .. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 37191 (1860 หน้า)

2559 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2558 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี