ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 22 ม.ค. 2560
เวลา 14:53 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
181 ปกติ ตอบกลับ : ส่งบัญชีลงเวลาร่วมงานวันครู ประจำปี 2560 12 ม.ค. 2560
182 ปกติ ตอบกลับ : ส่งบัญชีลงเวลาร่วมงานวันครู ประจำปี 2560 12 ม.ค. 2560
183 ปกติ ตอบกลับ : กิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี ... 12 ม.ค. 2560
184 ปกติ ตอบกลับ : ข้อส่งรายชื่อครูเข้าร่วมกิจกรรมวันครู คร... 12 ม.ค. 2560
185 ปกติ ตัวชี้วัดความสำเร็จตาม 6 ยุทธศาสตร์การปฏฺิรูปการศึ... 12 ม.ค. 2560
186 ปกติ การดำเนินงานเรื่องการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต)... 12 ม.ค. 2560
187 ด่วนที่สุด แจ้งเรื่องจ่ายตรงเงินเดือน 12 ม.ค. 2560
188 ด่วนที่สุด การสำราจข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกาาเพื่อรอง... 12 ม.ค. 2560
189 ด่วน ขอส่งของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 12 ม.ค. 2560
190 ปกติ อนุญาติให้บุคลากรเข้าร่วมการตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภ... 12 ม.ค. 2560
191 ปกติ ตอบกลับ : ส่งบัญชีลงเวลาการจัดกิจกรรมงานวันครู ครั... 12 ม.ค. 2560
192 ปกติ การประชาสัมพันธ์เรื่องการดูแลสุขภาพของประชาชนในการ... 12 ม.ค. 2560
193 ปกติ รายชื่อครูผู้สอนในกลุ่มสาระวิชาที่ใช้สอบ O-NET 12 ม.ค. 2560
194 ปกติ ตอบกลับ : ขอรายชื่อครูผู้สอน 5 วิชาหลัก O-NET 12 ม.ค. 2560
195 ปกติ สวัสดิการกลุ่ม 11 ม.ค. 2560
196 ด่วนที่สุด เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2... 11 ม.ค. 2560
197 ปกติ ผลการสอบของนักเรียนและตัวชี้วัด 11 ม.ค. 2560
198 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมส่งเสริมสุ... 11 ม.ค. 2560
199 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนครูเข้าร่วม... 11 ม.ค. 2560
200 ปกติ รายชื่อครูผู้สอนในกลุ่มสาระวิชาที่ใช้สอบ O-NET 11 ม.ค. 2560
หน้าก่อน | .. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 38232 (1912 หน้า)

2560 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2559 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2558 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี