ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 28 พ.ย. 2558
เวลา 19:59 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
181 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประดับธงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็... 18 พ.ย. 2558
182 ด่วนที่สุด ่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 25... 18 พ.ย. 2558
183 ปกติ ส่งข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง 1 แสน และจ้างเหมารถค่ายลูก... 18 พ.ย. 2558
184 ปกติ เตรียมจัดตั้งงบประมาณปี 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ท... 18 พ.ย. 2558
185 ปกติ ส่งรายชื่อนักเรียนและครูเข้าค่ายลูกเสือ กลุ่มดอนยา... 18 พ.ย. 2558
186 ปกติ แบบจ้างงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 100000 18 พ.ย. 2558
187 ปกติ การจัดสรรงบประมาณปี2559 ค่าวัสดุ รายการโต๊ะ - เก้า... 18 พ.ย. 2558
188 ปกติ บัญชีจัดสรร 18 พ.ย. 2558
189 ด่วนมาก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2558 18 พ.ย. 2558
190 ปกติ แจ้งเรื่องการกรอกแบบ ลย.01 18 พ.ย. 2558
191 ด่วนที่สุด แบบปร.4 ปร 6 18 พ.ย. 2558
192 ปกติ แบบจัดจ้าง 18 พ.ย. 2558
193 ด่วนที่สุด ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู... 18 พ.ย. 2558
194 ด่วนที่สุด ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู... 18 พ.ย. 2558
195 ปกติ งบประมาณ 2560 18 พ.ย. 2558
196 ปกติ ตอบกลับ : ขอข้อมูลผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน ปีการ... 18 พ.ย. 2558
197 ปกติ งบซ่อมแซมรั้วโรงเรียน 18 พ.ย. 2558
198 ปกติ การจัดสรรงบประมาณปี 2559 ค่าวัสดุ รายการโต๊ะ-เก้า... 18 พ.ย. 2558
199 ปกติ จัดจ้าง 18 พ.ย. 2558
200 ปกติ การจัดสรรงบประมาณปี 2559 ค่าวัสดุ รายการโต๊ะ-เก้าอ... 18 พ.ย. 2558
หน้าก่อน | .. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 27174 (1359 หน้า)

2558 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี