ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 26 ม.ค. 2558
เวลา 22:25 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
181 ปกติ แบบฟอร์มค่ะ 21 ม.ค. 2558
182 ปกติ ตอบกลับ : ส่งแบบลูกจ้าง 21 ม.ค. 2558
183 ปกติ การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ... 21 ม.ค. 2558
184 ด่วนที่สุด การเสนอชื่อสตรีทำงานดีเด่นเพื่อมอบโล่รางวัลและใบปร... 21 ม.ค. 2558
185 ปกติ การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ... 21 ม.ค. 2558
186 ปกติ ขอข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวแต่ละโรงเรียน 21 ม.ค. 2558
187 ปกติ การรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู... 21 ม.ค. 2558
188 ด่วนที่สุด ส่งสำรวจความต้องการวิชาเอก 21 ม.ค. 2558
189 ปกติ สำรวจข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว 21 ม.ค. 2558
190 ด่วนที่สุด โครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติหน้าที่ธ... 21 ม.ค. 2558
191 ด่วนที่สุด การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปะจำปี 25... 21 ม.ค. 2558
192 ด่วนที่สุด การคัดเลือกพิจารณาข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2... 21 ม.ค. 2558
193 ด่วนที่สุด ส่งข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวของโรงเรียน 21 ม.ค. 2558
194 ปกติ แบบสำรวจลูกจ้าง 21 ม.ค. 2558
195 ปกติ ขอเรียนเชิญรดน้ำศพและร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ 21 ม.ค. 2558
196 ปกติ ขอเชิญนำนักเรียนร่วมกิจกรรมค่ายเพิ่มผลสัมฤทธิ์ O ... 21 ม.ค. 2558
197 ด่วน ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว 21 ม.ค. 2558
198 ปกติ ขอความอนุเคราะห์และขออนุญาตให้บุคลากรไปเป็นกรรมการ... 21 ม.ค. 2558
199 ปกติ ส่งแบบสำรวจลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) 21 ม.ค. 2558
200 ปกติ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 21 ม.ค. 2558
หน้าก่อน | .. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 19765 (989 หน้า)

2558 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี