ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 19 เม.ย. 2557
เวลา 11:29 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
181 ปกติ ขอความร่วมมือส่งเสริมให้นักเรียนที่จบชั้นป.๖ และจบ... 28 มี.ค. 2557
182 ปกติ ขอข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน ในปีการศึกษา 2556 28 มี.ค. 2557
183 ปกติ ขอความร่วมมือรายงานการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบชั้น... 28 มี.ค. 2557
184 ด่วนมาก เชิญร่วมงานรดน้ำศพ 28 มี.ค. 2557
185 ปกติ ขอข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน 27 มี.ค. 2557
186 ด่วนที่สุด ส่งรายงานจำนวนนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 255... 27 มี.ค. 2557
187 ปกติ พายุฤดูร้อน 27 มี.ค. 2557
188 ปกติ ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน ในปีการศึกษา 2556 27 มี.ค. 2557
189 ปกติ ขอข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ 27 มี.ค. 2557
190 ปกติ แบบรายงานข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน ในปีการศึกษา 255... 27 มี.ค. 2557
191 ด่วนที่สุด การประชุมปฏิบัติการชี้แจงแนวดำเนินการและจัดทำแผนพั... 27 มี.ค. 2557
192 ปกติ ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน ในปีการศึกษา 2556 27 มี.ค. 2557
193 ปกติ รายงานข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน ในปีการศึกษา 2556 27 มี.ค. 2557
194 ปกติ การจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2556 "ว่ายน้ำเพื... 27 มี.ค. 2557
195 ปกติ สเปค 27 มี.ค. 2557
196 ปกติ ส่งสำเนาการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรยามรักษาสถานที่แล... 27 มี.ค. 2557
197 ปกติ การรายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปีการศ... 27 มี.ค. 2557
198 ปกติ แต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างประจำอยู่เวรยามรักษา... 27 มี.ค. 2557
199 ด่วนที่สุด การจัดส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ประจำปี... 27 มี.ค. 2557
200 ปกติ ขอความร่วมมือรณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียนที่จบชั้น ป.... 27 มี.ค. 2557
หน้าก่อน | .. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 12557 (628 หน้า)

2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี