ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 23 ม.ค. 2561
เวลา 07:14 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
181 ปกติ การจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาก... 10 ม.ค. 2561
182 ปกติ โรงเรียนวังตะโกฯส่งรายงานเงินคงเหลือ ธ.ค.60 10 ม.ค. 2561
183 ปกติ การจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาก... 10 ม.ค. 2561
184 ปกติ รายผลการสอบ Pre O-Net ประจำปีการศึกษา 2560 10 ม.ค. 2561
185 ปกติ ส่งผลพพีโอเนต 10 ม.ค. 2561
186 ปกติ ขอเชิญครูพละหรือครูผู้รับผิดชอบงานออกกำลังกายร่วมอ... 10 ม.ค. 2561
187 ปกติ ส่งรายงานผล Pre O-Net 10 ม.ค. 2561
188 ปกติ แบบบันทึกคะแนน การอ่าน เขียน ป.1-6 9 ม.ค. 2561
189 ปกติ การรายงานการติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตโรงเรียนผ่านระ... 9 ม.ค. 2561
190 ปกติ การจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาก... 9 ม.ค. 2561
191 ด่วน ส่งแบบรายงานข้อมูลการบริหารจัดการรถรับ-ส่งนักเรียน 9 ม.ค. 2561
192 ปกติ คำกล่าวเปิดงานวัันเด็ก 9 ม.ค. 2561
193 ปกติ คำกล่าวเปิดงานวัันเด็ก 9 ม.ค. 2561
194 ปกติ การสำรวจข้อมูลสารสนเทศทางการลูกเสือ ยุวกาชาด 9 ม.ค. 2561
195 ด่วนที่สุด รายงานผลการสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2560 9 ม.ค. 2561
196 ปกติ รายชื่อนักเรียนที่ได้รับจัดสรร ปัจจัยพื้นฐานนักเรี... 9 ม.ค. 2561
197 ปกติ การมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ในงานวัน... 9 ม.ค. 2561
198 ปกติ การจัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 9 ม.ค. 2561
199 ปกติ การจัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 9 ม.ค. 2561
200 ปกติ ขอเชิญร่วมแสดงความยินดี 9 ม.ค. 2561
หน้าก่อน | .. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 43756 (2188 หน้า)

2561 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2560 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2559 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2558 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี