ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 6 มี.ค. 2558
เวลา 05:52 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
181 ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลอาเซียน 26 ก.พ. 2558
182 ปกติ ประกาศมาตรการ"ปี2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก ... 26 ก.พ. 2558
183 ปกติ ประกาศมาตรการ"ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก... 26 ก.พ. 2558
184 ปกติ ขอส่งสำเนาการอยู่เวรยาม เดือน มีนาคม ๒๕๕๘ 26 ก.พ. 2558
185 ปกติ ขอส่งรายงานงานการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนใ... 26 ก.พ. 2558
186 ด่วนที่สุด ส่งสำเนากระดาษคำตอบสอบ LAS ชั้น ป.2,3,4,5 ม1 และ ม... 26 ก.พ. 2558
187 ด่วนที่สุด ส่งสำเนากระดาษคำตอบสอบ LAS ชั้น ป.2,3,4,5 ม1 และ ม... 26 ก.พ. 2558
188 ปกติ แบบรายงานความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน 26 ก.พ. 2558
189 ปกติ ข้อมูลการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 26 ก.พ. 2558
190 ปกติ ส่งแบบรายงานอาเซียน 26 ก.พ. 2558
191 ปกติ ส่งแบบรายงานอาเซียน 26 ก.พ. 2558
192 ปกติ รายงานผลข้อมูลนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 26 ก.พ. 2558
193 ปกติ รายงานการ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 26 ก.พ. 2558
194 ปกติ รายงานการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 26 ก.พ. 2558
195 ปกติ ตอบกลับ : ประกาศมาตรการ “ปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดนักเรีย... 26 ก.พ. 2558
196 ปกติ ตอบกลับ : ประกาศมาตรการ “ปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดนักเรีย... 26 ก.พ. 2558
197 ปกติ ตอบกลับ : ขอข้อมูลเพื่อดำเนินกิจกรรมจัดการเรียนการ... 26 ก.พ. 2558
198 ปกติ รายงานข้อมูลนักเรียนอ่าอกเขียนไม่ได้ 26 ก.พ. 2558
199 ปกติ รายงานข้อมูลศูนย์อาเซียนศึกษาของโรงเรียน 26 ก.พ. 2558
200 ปกติ บิดาสมาชิก ชบ.กศ.เสียชีวิต 26 ก.พ. 2558
หน้าก่อน | .. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 20525 (1027 หน้า)

2558 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี