ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 30 ส.ค. 2558
เวลา 14:48 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
181 ปกติ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียน... 20 ส.ค. 2558
182 ปกติ แจ้งความประสงค์กินเลี้ยงงานเกษียณอายุราชการ กลุ่ม... 20 ส.ค. 2558
183 ด่วน การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมบริหารการศึกษาและกา... 20 ส.ค. 2558
184 ด่วน การประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนการดำเนินงานเสริมสร้า... 20 ส.ค. 2558
185 ปกติ การประเมินการจัดคุณภาพและโภชนาการอาหารกลางวัน 20 ส.ค. 2558
186 ปกติ ตอบกลับ : การจัดทำแผนศาสนาจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี... 20 ส.ค. 2558
187 ปกติ ขอส่งรายชื่อครูเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมโภชนาการ... 20 ส.ค. 2558
188 ด่วน การนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) มาใช้เป็นเครื... 20 ส.ค. 2558
189 ปกติ บิดา ข้าราชการครูเสียชีวิต 20 ส.ค. 2558
190 ปกติ ขอส่งรายชื่อครูเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมโภชนาการ... 20 ส.ค. 2558
191 ปกติ ขออนุมัติเรียกเงินอุดหนุนรายหัวภาคเรียนที่ 2/2557 ... 19 ส.ค. 2558
192 ปกติ การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ... 19 ส.ค. 2558
193 ปกติ การโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไมม่มีหนี้ผูกพัน ... 19 ส.ค. 2558
194 ปกติ การโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไมม่มีหนี้ผูกพัน ... 19 ส.ค. 2558
195 ปกติ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึก... 19 ส.ค. 2558
196 ด่วนที่สุด สำนักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับขอให้กรอกข้อมูลในระ... 19 ส.ค. 2558
197 ปกติ ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ... 19 ส.ค. 2558
198 ด่วนที่สุด เรียนเชิญ รดน้ำศพ และฟังสวดพระอภิธรรมศพ 19 ส.ค. 2558
199 ปกติ ขอเชิญประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินง... 19 ส.ค. 2558
200 ปกติ การอบรมโครงการส่งเสริมโภชนาการ 19 ส.ค. 2558
หน้าก่อน | .. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 25136 (1257 หน้า)

2558 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี