ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 24 เม.ย. 2557
เวลา 21:07 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
181 ปกติ ขอเลื่อนการประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ... 3 เม.ย. 2557
182 ด่วนมาก การใช้ระบบ psis version 2 3 เม.ย. 2557
183 ปกติ การตรวจสอบข้อมูลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจำ... 3 เม.ย. 2557
184 ปกติ ขอความร่วมมือรายงานการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบชั้น... 3 เม.ย. 2557
185 ปกติ ตอบกลับ : การตรวจสอบข้อมูลการดำเนินงานโครงการโรงเร... 3 เม.ย. 2557
186 ปกติ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคล... 3 เม.ย. 2557
187 ปกติ ส่งแผนพัฒนาคุณภาพ 3 เม.ย. 2557
188 ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลเสื้อซาฟารี สพป.เพชรบุรี เขต 1 2 เม.ย. 2557
189 ปกติ การตรวจสอบข้อมูลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจำ... 2 เม.ย. 2557
190 ปกติ การจัดทำแผนระดับโรงเรียนที่สอดคล้องกับการประกันคุณ... 2 เม.ย. 2557
191 ปกติ ประกาศรับสมัครครูสอนบัญชี 2 เม.ย. 2557
192 ปกติ ขอความร่วมมือรายงานการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบชั้น... 2 เม.ย. 2557
193 ปกติ ส่งสำเนาคำสั่งเวรยาม เดือนเมษายน 2557 2 เม.ย. 2557
194 ปกติ ตอบกลับ : ขอข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน ในปีการศึกษา ... 2 เม.ย. 2557
195 ด่วนที่สุด ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน ในปีการศึกษา 2557 2 เม.ย. 2557
196 ด่วนที่สุด ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ 2 เม.ย. 2557
197 ปกติ ขอความร่วมมือรณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียนที่จบชั้น ป.... 2 เม.ย. 2557
198 ปกติ ขอความร่วมมือรายงานการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบชั้น... 2 เม.ย. 2557
199 ด่วนที่สุด ประกันคุณภาพภายใน 2 เม.ย. 2557
200 ด่วนที่สุด ประกันคุณภาพภายใน 2 เม.ย. 2557
หน้าก่อน | .. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 12622 (632 หน้า)

2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี