ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 23 ต.ค. 2559
เวลา 19:00 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
181 ปกติ ผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป... 11 ต.ค. 2559
182 ปกติ บริจาคสื่อการสอนวิชาประวัติศาสตร์ 11 ต.ค. 2559
183 ด่วนที่สุด รายงานข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา 11 ต.ค. 2559
184 ด่วน การประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ "SUPREME ... 11 ต.ค. 2559
185 ด่วนที่สุด ส่งคะแนนการดำเนินงานโครงการประเมินความสามารถขั้นพื... 9 ต.ค. 2559
186 ปกติ การแข่งขันกีฬากลุ่มพริบพรี 7 ต.ค. 2559
187 ปกติ ข้อสั้่งการของนายกรัฐมนตรีกรณีการดำเนินการเกี่ยวกั... 7 ต.ค. 2559
188 ปกติ ขอส่งรายชื่อลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เข้าค... 7 ต.ค. 2559
189 ปกติ ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ต... 7 ต.ค. 2559
190 ปกติ ตอบกลับ : การจัดเก็บข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการ... 7 ต.ค. 2559
191 ด่วนที่สุด การตรวจสอบความปลอดภัยการเดินรถรับ-ส่งนักเรียน 7 ต.ค. 2559
192 ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์ในการเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเพื่อเข้า... 7 ต.ค. 2559
193 ด่วนที่สุด การจัดเก็บข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ... 7 ต.ค. 2559
194 ปกติ แบบเสนอรายชื่อคณะกรรมการงานทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกร... 7 ต.ค. 2559
195 ปกติ ข้อมูลแผนการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการ... 7 ต.ค. 2559
196 ปกติ รายงานวันลาประจำปีงบประมาณ 2559 7 ต.ค. 2559
197 ปกติ แจ้งรายชื่อครูผู้ควบคุมนักเรียน เข้าค่ายลูกเสือกลุ... 7 ต.ค. 2559
198 ปกติ แจ้งจำนวนนักเรียน/ครู เข้าค่ายลูกเสือ 7 ต.ค. 2559
199 ปกติ ขอข้อมูลแผนการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีก... 7 ต.ค. 2559
200 ปกติ รายงานวันลาประจำปีงบประมาณ 2559 7 ต.ค. 2559
หน้าก่อน | .. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 35899 (1795 หน้า)

2559 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2558 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี