ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 22 ก.ย. 2557
เวลา 14:12 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
181 ปกติ การจัดทำแผนชั้นเรียนรายปีและแผนชั้นเรียนเต็มรูปของ... 16 ก.ย. 2557
182 ปกติ ส่งแบบรายงานการรับมอบtablet ป.2 โรงเรียนบ้านดอนยาง 16 ก.ย. 2557
183 ปกติ ศิลปหัตถกรรม 16 ก.ย. 2557
184 ปกติ รายชื่อนักกีฬาเปตอง 16 ก.ย. 2557
185 ปกติ การจัดทำแผนชั้นเรียนรายปีและแผนชั้นเรียนเต็มรูปของ... 16 ก.ย. 2557
186 ปกติ ส่งข้อมูลแผนชั้นเรียนรายปีและแผนชั้นเรียนเต้มรูปขอ... 16 ก.ย. 2557
187 ปกติ รายการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมกลุ่มพริบพรี 57 16 ก.ย. 2557
188 ปกติ การจัดทำแผนชั้นเรียนรายปีและแผนชั้นเรียนเต็มรูปของ... 16 ก.ย. 2557
189 ปกติ แจ้งจำนวนนักกีฬาเปตอง 16 ก.ย. 2557
190 ปกติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรมจริ... 16 ก.ย. 2557
191 ปกติ รายการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมกลุ่มพริบพรี 57 16 ก.ย. 2557
192 ปกติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรมจริ... 16 ก.ย. 2557
193 ปกติ รายการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมกลุ่มพริบพรี 57 16 ก.ย. 2557
194 ปกติ แจ้งรายชื่อลูกเสือ - เนตรนารีรุ่นใหญ่ 16 ก.ย. 2557
195 ปกติ การจดทำแผนชั้นเรียนรายปีและแผนชั้นเรียนเต็มรูปของส... 16 ก.ย. 2557
196 ปกติ ตอบกลับ : การจัดทำแผนชั้นเรียนรายปีและแผนชั้นเรียน... 16 ก.ย. 2557
197 ปกติ แจ้งจำนวนนักกีฬาเปตอง 16 ก.ย. 2557
198 ด่วนมาก แจ้งการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา... 16 ก.ย. 2557
199 ปกติ ตัวชี้วัด 16 ก.ย. 2557
200 ด่วนที่สุด การจัดทำแผนชั้นเรียนรายปีและแผนชั้นเรียนเต็มรูปของ... 16 ก.ย. 2557
หน้าก่อน | .. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 17403 (871 หน้า)

2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี