ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 10 ต.ค. 2558
เวลา 19:26 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
181 ปกติ รายงานผลการดำเนินการ จัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกร... 2 ต.ค. 2558
182 ปกติ รายงานผลการดำเนินการ จัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกร... 2 ต.ค. 2558
183 ปกติ รายงานผลการดำเนินการ จัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกร... 2 ต.ค. 2558
184 ปกติ รายงานผลการดำเนินการ จัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกร... 2 ต.ค. 2558
185 ปกติ รายงานผลการดำเนินการ จัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกร... 2 ต.ค. 2558
186 ปกติ ส่งผลสรุปการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 2 ต.ค. 2558
187 ปกติ รายงานวันลาประจำปีงบประมาณ 2558 2 ต.ค. 2558
188 ปกติ รายงานวันลาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 2 ต.ค. 2558
189 ปกติ รายงานวันลาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 2 ต.ค. 2558
190 ปกติ แบบตอบรับเข้าร่วมงันสถาปนาโรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบ... 2 ต.ค. 2558
191 ปกติ แบบตอบรับเข้าร่วมงันสถาปนาโรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบ... 2 ต.ค. 2558
192 ปกติ รายงานการจ่ายหนี้ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า ปีง... 2 ต.ค. 2558
193 ปกติ รายงานการจ่ายหนี้ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า ปีง... 2 ต.ค. 2558
194 ปกติ ส่งผลสรุปการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 2 ต.ค. 2558
195 ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โ... 2 ต.ค. 2558
196 ปกติ ตอบกลับ : รายงานวันลาประจำปีงบประมาณ 2558 2 ต.ค. 2558
197 ปกติ ส่งบัญชีวันลาข้าราชการและลูกจ้างประจำปีงบประมาณ พ.... 2 ต.ค. 2558
198 ปกติ การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีก... 2 ต.ค. 2558
199 ปกติ ส่งสำเนาคำสั่งเวรยามรักษาสถานที่ราชการ 2 ต.ค. 2558
200 ปกติ รายงานวันลา ปีงปม.2558 2 ต.ค. 2558
หน้าก่อน | .. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 26127 (1307 หน้า)

2558 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี