ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 30 พ.ค. 2559
เวลา 11:50 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
181 ด่วนที่สุด แจ้งปฏิทินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 25 พ.ค. 2559
182 ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพวาด หัวข้อ “ประเทศไทยในฝั... 25 พ.ค. 2559
183 ด่วนที่สุด ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสา... 25 พ.ค. 2559
184 ด่วนที่สุด แจ้งปฏิทินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 25 พ.ค. 2559
185 ปกติ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด... 25 พ.ค. 2559
186 ปกติ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 25 พ.ค. 2559
187 ปกติ แจ้งปฏิทินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 25 พ.ค. 2559
188 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบเพลิงไหม้ 25 พ.ค. 2559
189 ปกติ แจ้งปฏิทินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 25 พ.ค. 2559
190 ด่วนมาก การเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2559 25 พ.ค. 2559
191 ปกติ แจ้งปฏิทินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 25 พ.ค. 2559
192 ปกติ การทดสอบทักษะการใช้ภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อกา... 25 พ.ค. 2559
193 ปกติ ประกาศรับสมัครครูปฐมวัย 25 พ.ค. 2559
194 ปกติ แจ้งปฏิทินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 25 พ.ค. 2559
195 ปกติ การรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้... 25 พ.ค. 2559
196 ปกติ ตอบกลับ : ส่งรายชื่อผู้เข้าประชุมการจัดทำข้อมูลสาร... 25 พ.ค. 2559
197 ปกติ การรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้... 25 พ.ค. 2559
198 ปกติ รายงานข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบ ชั้น ป.6 ม... 25 พ.ค. 2559
199 ปกติ แจ้งหยุดเรียน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 25 พ.ค. 2559
200 ปกติ การรับนักเรียนตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน... 25 พ.ค. 2559
หน้าก่อน | .. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 31650 (1583 หน้า)

2559 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2558 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี