ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 1 ก.ย. 2557
เวลา 23:23 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
181 ด่วนที่สุด แจ้งรายชื่อนักเรียนและครูตามโครงการพัฒนาการเรียนกา... 27 ส.ค. 2557
182 ปกติ ขอเชิญส่งลูกเสือ เนตรนารีร่วมงานชุมนุมลูกเสือ เนตร... 27 ส.ค. 2557
183 ปกติ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ปร... 27 ส.ค. 2557
184 ปกติ ตอบกลับ:รายงานการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจั... 27 ส.ค. 2557
185 ด่วนที่สุด ส่งผการประเมินภายในของสถานศึกษษ 27 ส.ค. 2557
186 ปกติ รูปภาพค่านิยม 12 ประการ 27 ส.ค. 2557
187 ปกติ ส่งแบบกรอกประวัติครูเกษียณ 27 ส.ค. 2557
188 ปกติ ส่งแบบกรอกประวัติครูเกษียณ 27 ส.ค. 2557
189 ปกติ งบประมาณงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 27 ส.ค. 2557
190 ปกติ รายงานผลการดำเนินการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการส... 27 ส.ค. 2557
191 ปกติ รายงานผลการดำเนินการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการส... 27 ส.ค. 2557
192 ปกติ รายงานผลการดำเนินการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการส... 27 ส.ค. 2557
193 ปกติ ประกาศ 26 ส.ค. 2557
194 ปกติ ส่งโครงการอบรมภาษาEng 26 ส.ค. 2557
195 ด่วน ศิลปหัตถกรรม 26 ส.ค. 2557
196 ปกติ ขอเชิญประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินง... 26 ส.ค. 2557
197 ปกติ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง 26 ส.ค. 2557
198 ปกติ รายงานผลประกันกันคุณภาพภายใน 26 ส.ค. 2557
199 ปกติ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่... 26 ส.ค. 2557
200 ปกติ แต่งตั้งผู้อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการประจำเดือนกันย... 26 ส.ค. 2557
หน้าก่อน | .. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 16700 (835 หน้า)

2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี