ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 1 ส.ค. 2558
เวลา 20:12 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
181 ปกติ รายงานการลดกระดาษ 23 ก.ค. 2558
182 ปกติ การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบป... 23 ก.ค. 2558
183 ปกติ ส่งรายชื่อครูเข้ารับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึก... 23 ก.ค. 2558
184 ปกติ ส่งแบบตอบรับใหม่ค่ะ 23 ก.ค. 2558
185 ปกติ แจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน มิถุนายน 2558 23 ก.ค. 2558
186 ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือโรงเรียนกรอกข้อมูลนักเรียนพิการ ปีการ... 23 ก.ค. 2558
187 ปกติ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการโรงเรีย... 23 ก.ค. 2558
188 ปกติ กำหนดการรับ-จ่ายเงินสวัสดิการกลุ่ม 23 ก.ค. 2558
189 ปกติ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ โรงเรี... 23 ก.ค. 2558
190 ปกติ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาระบบ... 23 ก.ค. 2558
191 ปกติ ขอข้อมูลนักเรียนพิการ 23 ก.ค. 2558
192 ด่วนที่สุด การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ โรงเรี... 23 ก.ค. 2558
193 ปกติ โครงการพัฒนาสู่ความเป็นสถานศึกษาพอเพียง 23 ก.ค. 2558
194 ด่วนที่สุด การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ โรงเรี... 23 ก.ค. 2558
195 ปกติ ขอข้อมูลนักเรียนพิการ 23 ก.ค. 2558
196 ปกติ ขอความร่วมมือโรงเรียนรายงานเด็กพิการปีการศึกษา 255... 23 ก.ค. 2558
197 ปกติ โครงการพัฒนาสู่ความเป็นสถานศึกษาพอเพียง 23 ก.ค. 2558
198 ด่วนที่สุด แบบกรอกข้อมูลนักเรียนพิการ ปีการศึกษา 2557 23 ก.ค. 2558
199 ปกติ โครงการพัฒนาสู่ความเป็นสถานศึกษาพอเพียง 23 ก.ค. 2558
200 ปกติ ขอความร่วมมือโรงเรียนกรอกข้อมูลนักเรียนพิการ ปีกา... 23 ก.ค. 2558
หน้าก่อน | .. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 24436 (1222 หน้า)

2558 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี