ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 30 เม.ย. 2560
เวลา 10:04 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
181 ปกติ ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน ในปีการศึกษา 2559 19 เม.ย. 2560
182 ปกติ รายงานการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบชั้น ป.6และ ม.3 ป... 19 เม.ย. 2560
183 ปกติ ส่งรายงานการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบ ชั้น ป.6 ชั้น... 19 เม.ย. 2560
184 ปกติ ขอส่งข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน ในปีการศึกษา 2559 19 เม.ย. 2560
185 ปกติ รายงานการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นป.6 ปีการศึกษา 255... 19 เม.ย. 2560
186 ปกติ รายงานนักเรียนออกกลางคันปี59 19 เม.ย. 2560
187 ปกติ รายงานข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน 19 เม.ย. 2560
188 ปกติ การรับนักเรียนปีการศึกษา2560 19 เม.ย. 2560
189 ปกติ ตอบกลับ : ให้ส่งชื่อครู นักเรียนร่วมกิจกรรมค่ายนัก... 19 เม.ย. 2560
190 ปกติ แบบตอบรับการอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู 19 เม.ย. 2560
191 ปกติ แบบตอบรับการอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู 19 เม.ย. 2560
192 ด่วน ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก ปฐมวัย 19 เม.ย. 2560
193 ปกติ ขอข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน ในปีการศึกษา 2559 19 เม.ย. 2560
194 ปกติ การรายงานจำนวนนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 255... 19 เม.ย. 2560
195 ปกติ ตอบกลับ : ขอเชิญเข้ารับการอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภ... 19 เม.ย. 2560
196 ปกติ ขอความร่วมมือรายงานการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบ ชั้... 19 เม.ย. 2560
197 ด่วน ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง 19 เม.ย. 2560
198 ปกติ ขอเชิญเข้ารับการอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุ... 19 เม.ย. 2560
199 ปกติ ขอเชิญเข้ารับการอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุ... 19 เม.ย. 2560
200 ปกติ การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 19 เม.ย. 2560
หน้าก่อน | .. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 40801 (2041 หน้า)

2560 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2559 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2558 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี