ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 2 เม.ย. 2558
เวลา 04:21 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
181 ปกติ ตอบกลับ : แจ้งรายละเอียดการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สิ... 25 มี.ค. 2558
182 ปกติ รายงานนักเรียนออกกลางคัน 25 มี.ค. 2558
183 ปกติ ขอบเขตการให้กู้ กยศ. ปีการศึกษา 2558 25 มี.ค. 2558
184 ด่วนมาก ขยายเวลางานระบบ e-studentloan ปีการศึกษา 2557 25 มี.ค. 2558
185 ด่วนที่สุด การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจแล... 25 มี.ค. 2558
186 ด่วนที่สุด การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจแล... 25 มี.ค. 2558
187 ปกติ รายงานผลโครงการเงินทุนหมุนเวียนผลผลิตเพื่อโครงการอ... 25 มี.ค. 2558
188 ปกติ เผยแพร่ความรู้กฎหมายในเรื่องสิทธิและหน้าที่ของข้าร... 25 มี.ค. 2558
189 ปกติ ขอความร่วมมือรายงานการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบชั้น... 24 มี.ค. 2558
190 ปกติ ขอข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน ในปีการศึกษา 2557 24 มี.ค. 2558
191 ปกติ ขอความร่วมมือรณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียนที่จบชั้น ป.... 24 มี.ค. 2558
192 ด่วนที่สุด การจัดทำรายงานการออก ปพ.2 และ ปพ.3 24 มี.ค. 2558
193 ปกติ หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตปร... 24 มี.ค. 2558
194 ปกติ lส่งข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน 24 มี.ค. 2558
195 ปกติ รับมอบอาคารเอนกประสงค์ 24 มี.ค. 2558
196 ปกติ รับมอบอาคารเอนกประสงค์ 24 มี.ค. 2558
197 ปกติ ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการคัดเลือกครูวิทยาศาส... 24 มี.ค. 2558
198 ปกติ การรับ-จ่ายเงินสวัสดิการกลุ่มฯ 24 มี.ค. 2558
199 ปกติ ขอเชิญร่วมการเสวนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับช... 24 มี.ค. 2558
200 ด่วนมาก การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจแล... 24 มี.ค. 2558
หน้าก่อน | .. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 21177 (1059 หน้า)

2558 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี