ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 17 ส.ค. 2560
เวลา 06:21 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
181 ปกติ ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา 7 ส.ค. 2560
182 ปกติ แก้ไขรายงานเงินคงเหลือประจำวัน เดือนกรกฎาคม 7 ส.ค. 2560
183 ปกติ การบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2 ค ... 7 ส.ค. 2560
184 ปกติ แจ้งประเภทกีฬาแข่งขัน 7 ส.ค. 2560
185 ปกติ เวรยามรักษาสถานที่ราชการ 7 ส.ค. 2560
186 ปกติ การเข้าค่ายพุทธบุตร 7 ส.ค. 2560
187 ด่วนที่สุด ประสานข้อมูลอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 7 ส.ค. 2560
188 ปกติ รายการกีฬาของโรงเรียนวัดห้วยโรง(หนึ่งนฤมิตรพิทยาคา... 7 ส.ค. 2560
189 ด่วนที่สุด แจ้งการลงทะเบียนสอบคุณครูคณิตและวิทยาศาสตร์ ระดับช... 6 ส.ค. 2560
190 ปกติ การแข่งขันกีฬาของกลุ่มเครือข่าย ที่ 6 5 ส.ค. 2560
191 ปกติ ส่งของบประมาณสหกรณ์ 5 ส.ค. 2560
192 ปกติ กำลังใจ 4 ส.ค. 2560
193 ด่วนที่สุด การดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา ... 4 ส.ค. 2560
194 ปกติ การดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้กลุ่... 4 ส.ค. 2560
195 ปกติ ส่งหนังสือรร.บ้านหนองพลับ 4 ส.ค. 2560
196 ปกติ ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 4 ส.ค. 2560
197 ปกติ ขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" 4 ส.ค. 2560
198 ปกติ Best Practice การจัดการศึกษาเรียนรวม 4 ส.ค. 2560
199 ปกติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการ 4 ส.ค. 2560
200 ปกติ การบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2 ค ... 4 ส.ค. 2560
หน้าก่อน | .. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 43352 (2168 หน้า)

2560 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2559 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2558 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี