ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 31 ก.ค. 2557
เวลา 05:21 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
181 ปกติ การรายงานสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ภาคเรียนที... 28 ก.ค. 2557
182 ปกติ การสำรวจค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของสถานศึกษาใ... 28 ก.ค. 2557
183 ปกติ ส่งแบบประเมินตนเองตามโครงการสพป.อ่อนหวาน ปี2557 28 ก.ค. 2557
184 ปกติ ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ “พรหมาฯวิชาการ’57” 28 ก.ค. 2557
185 ปกติ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการโรงเรีย... 28 ก.ค. 2557
186 ปกติ ขอความร่วมมือรายงานแบบการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเ... 28 ก.ค. 2557
187 ปกติ รายงานข้อมูลลูกเสือ เนตรนารี 28 ก.ค. 2557
188 ปกติ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการโรงเรีย... 28 ก.ค. 2557
189 ปกติ การสำรวจค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของสถานศึกษาใ... 28 ก.ค. 2557
190 ปกติ การสำรวจค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของสถานศึกษาใ... 28 ก.ค. 2557
191 ปกติ ขอส่งแบบประเมินคัดเลือกการประกวด"โรงเรียนสะอาด" 28 ก.ค. 2557
192 ปกติ การดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประ... 28 ก.ค. 2557
193 ปกติ ส่งวาระประชุม 28 ก.ค. 2557
194 ปกติ รายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผล การส่งเสริมให้เอ... 28 ก.ค. 2557
195 ปกติ ขอขอบคุณ 28 ก.ค. 2557
196 ปกติ รายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผล การส่งเสริมให้เอ... 28 ก.ค. 2557
197 ปกติ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์การว... 28 ก.ค. 2557
198 ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ ... 28 ก.ค. 2557
199 ปกติ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ 28 ก.ค. 2557
200 ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ เ... 28 ก.ค. 2557
หน้าก่อน | .. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 15793 (790 หน้า)

2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี