ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 27 พ.ค. 2558
เวลา 09:35 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
181 ปกติ ประชาสัมพันธ์เรื่องการเปิดสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูผ้... 21 พ.ค. 2558
182 ปกติ ขอข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชกา... 21 พ.ค. 2558
183 ปกติ ส่งกำหนดการติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในของสถ... 21 พ.ค. 2558
184 ปกติ แจ้ง URL Google Site 21 พ.ค. 2558
185 ด่วน ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการพลิกโฉมโรงเรียนฯ 20 พ.ค. 2558
186 ปกติ สรุปการใช้งบประมาณ 20 พ.ค. 2558
187 ปกติ การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีก... 20 พ.ค. 2558
188 ปกติ สรุปการใช้จ่ายงบประมาณปีการศึกษา 2557 20 พ.ค. 2558
189 ปกติ การประชุมปฏิบัติการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไท... 20 พ.ค. 2558
190 ด่วนที่สุด โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ 1 ปี ต... 20 พ.ค. 2558
191 ปกติ แจ้งเปลี่ยนรายชื่อนักเรียนอบ YC เพื่อนที่แสนดี 20 พ.ค. 2558
192 ด่วนที่สุด การดำเนินงานโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก เขี... 20 พ.ค. 2558
193 ปกติ ประชุมปฏิบัติการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย :... 20 พ.ค. 2558
194 ปกติ ส่งรายชื่อครูและนักเรียนประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาค... 20 พ.ค. 2558
195 ปกติ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลเจตนารมณ์ร่างรัฐธรรมน... 20 พ.ค. 2558
196 ปกติ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ 20 พ.ค. 2558
197 ปกติ 111 20 พ.ค. 2558
198 ปกติ ตัวอย่างสัญญาจ้าง(แก้ไข) 20 พ.ค. 2558
199 ปกติ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลเจตนารมณ์ร่างรัฐธรรมน... 20 พ.ค. 2558
200 ปกติ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลเจตนารมณ์ร่างรัฐ 20 พ.ค. 2558
หน้าก่อน | .. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 22106 (1106 หน้า)

2558 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี