ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 30 มิ.ย. 2559
เวลา 10:02 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
181 ปกติ การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้... 27 มิ.ย. 2559
182 ปกติ ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลการเข้าเรียนชั้น ป. 1 ปีก... 27 มิ.ย. 2559
183 ปกติ ตอบกลับ : ขอความอนุเคราะห์สำรวจการแต่งกายด้วยผ้าไท... 27 มิ.ย. 2559
184 ปกติ การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี... 27 มิ.ย. 2559
185 ปกติ ส่งรายการแข่งขันกีฬากลุ่ม 27 มิ.ย. 2559
186 ปกติ ขอให้ส่งนักเรียนร่วมทัศนศึกษาโครงการ “ตามรอยพ่อ ตา... 27 มิ.ย. 2559
187 ปกติ รายงานข้อมูลการเข้าเรียนชั้นอนุบาล ในปีการศึกษา 25... 27 มิ.ย. 2559
188 ด่วนที่สุด ตอบกลับ : ขอแก้ไขรายชื่อนักเรียนร่วมทัศนศึกษาโครงก... 27 มิ.ย. 2559
189 ปกติ ตอบกลับ : การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสำนั... 27 มิ.ย. 2559
190 ปกติ การรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้... 27 มิ.ย. 2559
191 ปกติ ตอบกลับ : ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลการเข้าเรียนชั้... 27 มิ.ย. 2559
192 ปกติ การติดตามนักเรียนย้ายมาเข้าเรียน 27 มิ.ย. 2559
193 ปกติ ขอให้ส่งนักเรียนร่วมทัศนศึกษาโครงการ"ตามร้อยพ่อ ตา... 27 มิ.ย. 2559
194 ปกติ การรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้... 27 มิ.ย. 2559
195 ปกติ ทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม ปีการศึกษา 2559 27 มิ.ย. 2559
196 ปกติ การรับนักเรียน สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน... 27 มิ.ย. 2559
197 ปกติ ขอเชิญประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินง... 27 มิ.ย. 2559
198 ปกติ การรับนักเรียน สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน... 27 มิ.ย. 2559
199 ปกติ ตอบกลับ : ส่งเอกสารการดำเนินงาน KRS 1.3 27 มิ.ย. 2559
200 ด่วนที่สุด กำหนดการแข่งขันรอบคัดเลือกสู่ระดับชาติ โครงการรักษ... 27 มิ.ย. 2559
หน้าก่อน | .. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 32862 (1644 หน้า)

2559 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2558 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี