ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 21 ต.ค. 2557
เวลา 06:59 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
181 ปกติ รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำปีงบประมาณ 2557 7 ต.ค. 2557
182 ด่วนที่สุด ส่งแบบประเมินการจัดคุณภาพและโภชนาการอาหารกลางวันขอ... 7 ต.ค. 2557
183 ปกติ ข้าราชการครูเสียชีวิต 6 ต.ค. 2557
184 ปกติ สติ้กเกอร์กล้วยทอดกรอบ 6 ต.ค. 2557
185 ด่วน การจัดทำแผนชั้นเรียนรายปีและแผนชั้นเรียนเต็มรูปของ... 6 ต.ค. 2557
186 ปกติ แผนที่เขตบริการ ร.ร.วัดนาคฯ (แก้ไข) 6 ต.ค. 2557
187 ปกติ แผนที่เขตบริการ ร.ร.วัดนาคฯ 6 ต.ค. 2557
188 ปกติ สำรวจข้อมูลแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 6 ต.ค. 2557
189 ปกติ สำรวจข้อมูลแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 6 ต.ค. 2557
190 ปกติ สำรวจข้อมูลแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 6 ต.ค. 2557
191 ปกติ ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมกีฬากลุ่มเครือข่าย หาดเ... 6 ต.ค. 2557
192 ปกติ การจัดทำแผนชั้นเรียนรายปี และแผนชั้นเรียนเต็มรูป 6 ต.ค. 2557
193 ปกติ ส่งสัญญาจ้างลูกจ้าง (ครูขาดแคลน) 6 ต.ค. 2557
194 ปกติ ส่งสัญญาจ้างลูกจ้าง (พี่เลี้ยงเด็กพิการ) 6 ต.ค. 2557
195 ปกติ งานแข่งขันมหกรรมของกลุมเครือข่าย 6 ต.ค. 2557
196 ปกติ ส่งสัญญาจ้างลูกจ้าง 6 ต.ค. 2557
197 ปกติ ส่งสัญญาจ้างลูกจ้าง 6 ต.ค. 2557
198 ด่วนที่สุด เลื่อนการแข่งขัน 6 ต.ค. 2557
199 ปกติ การดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง BOBEC 6 ต.ค. 2557
200 ปกติ ผู้เข้าอบรม utq 6 ต.ค. 2557
หน้าก่อน | .. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 17921 (897 หน้า)

2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี