ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 23 ก.ค. 2557
เวลา 13:48 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
181 ปกติ การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบางแก้ว 18 ก.ค. 2557
182 ปกติ บิดาข้าราชการครูเสียชีวิต 18 ก.ค. 2557
183 ปกติ บิดาข้าราชการครูเสียชีวิต 18 ก.ค. 2557
184 ปกติ ส่งแบบรายงานผลงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ฯ 18 ก.ค. 2557
185 ปกติ การรายงานสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ภาคเรียนที... 18 ก.ค. 2557
186 ปกติ การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ... 18 ก.ค. 2557
187 ปกติ ส่งรายชื่อนักเรียนชั้นป.1 -ป.3 18 ก.ค. 2557
188 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผู้พิการในจังหวัดเพชรบุรี 18 ก.ค. 2557
189 ปกติ แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหา... 18 ก.ค. 2557
190 ปกติ ส่งบัญชีลงเวลา 18 ก.ค. 2557
191 ปกติ การรายงานสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ภาคเรียนที... 18 ก.ค. 2557
192 ปกติ การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกา... 18 ก.ค. 2557
193 ด่วนที่สุด โรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลงานเชิงประจักษ์ระดับสำนักงา... 18 ก.ค. 2557
194 ด่วนที่สุด การติดตามสนับสนุนและช่วยเหลือโรงเรียนตามโครงการจัด... 18 ก.ค. 2557
195 ปกติ การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกา... 18 ก.ค. 2557
196 ปกติ การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการศึกษาตามโครงการเสริมสร้... 18 ก.ค. 2557
197 ปกติ การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกา... 18 ก.ค. 2557
198 ปกติ ป.-6โรงเรียนบ้านดอนยาง 18 ก.ค. 2557
199 ด่วนมาก หลักเกณฑ์และประกาศโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและ... 18 ก.ค. 2557
200 ปกติ การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกา... 18 ก.ค. 2557
หน้าก่อน | .. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 15397 (770 หน้า)

2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี