ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 26 ต.ค. 2557
เวลา 01:49 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
181 ปกติ ขอเชิญสมัครเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทัก... 17 ต.ค. 2557
182 ปกติ การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีก... 16 ต.ค. 2557
183 ปกติ การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีก... 16 ต.ค. 2557
184 ปกติ การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีก... 16 ต.ค. 2557
185 ปกติ การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีก... 16 ต.ค. 2557
186 ปกติ การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีก... 16 ต.ค. 2557
187 ปกติ ทุนอำเภอเมือง 16 ต.ค. 2557
188 ปกติ มอบรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" ปี 2557 16 ต.ค. 2557
189 ด่วนที่สุด ข้อมูลครูเพื่อใช้ในการทำE-officeตัวใหม่คะ 16 ต.ค. 2557
190 ปกติ การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีก... 16 ต.ค. 2557
191 ปกติ สำรวจข้อมูลนักเรียนเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาขั... 16 ต.ค. 2557
192 ปกติ สำรวจข้อมูลนักเรียนเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาขั... 16 ต.ค. 2557
193 ปกติ ประเมินผลการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 16 ต.ค. 2557
194 ปกติ การปรับปรุงหลักเกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัย... 16 ต.ค. 2557
195 ปกติ สำรวจข้อมูลนักเรียนเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาขั... 16 ต.ค. 2557
196 ปกติ สำรวจข้อมูลนักเรียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 16 ต.ค. 2557
197 ปกติ รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทาง... 16 ต.ค. 2557
198 ด่วน ส่งสัญญาจ้างลูกจ้าง (พี่เลี้ยงเด็กพิการ) 16 ต.ค. 2557
199 ปกติ ตอบกลับ : สำรวจข้อมูลแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา ... 16 ต.ค. 2557
200 ปกติ การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือ... 15 ต.ค. 2557
หน้าก่อน | .. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 18052 (903 หน้า)

2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี