ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 27 ก.ค. 2559
เวลา 04:47 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
181 ปกติ การตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารจัดการเงินรายได้สถา... 22 ก.ค. 2559
182 ปกติ ตอบกลับ : แก้ไข รายงานข้อมูลการเข้าเรียนชั้นอนุบาล... 22 ก.ค. 2559
183 ปกติ ตอบกลับ : รายงานข้อมูลการเข้าเรียนชั้นอนุบาล ในปีก... 22 ก.ค. 2559
184 ปกติ ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลการเข้าเรียนชั้นอนุบาล ใน... 22 ก.ค. 2559
185 ปกติ การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ... 22 ก.ค. 2559
186 ปกติ ขอความร่วมมือรายงานข้ออมูลการเข้าเรียน ชั้นอนุบาลใ... 22 ก.ค. 2559
187 ปกติ ขอส่งตารางสอน อิสลามศึกษา 2559 22 ก.ค. 2559
188 ด่วน ส่งแบบกรอกข้อมูลรายงานมาตรฐานเขตฯ ปี 2559 22 ก.ค. 2559
189 ปกติ ตอบกลับ : ตอบกลับ : การรายงานข้อมูลการเปิดสอนอิสลา... 22 ก.ค. 2559
190 ปกติ ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ(host)จัดงาน educa 2016 งานมหกรรม... 22 ก.ค. 2559
191 ปกติ ตอบกลับ : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูผ่านก... 22 ก.ค. 2559
192 ด่วนมาก คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานสำนักงานเขตฯ ปี ... 22 ก.ค. 2559
193 ปกติ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูผ่านกระบวนการเร... 22 ก.ค. 2559
194 ปกติ รายงานผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน 22 ก.ค. 2559
195 ปกติ NT58 21 ก.ค. 2559
196 ด่วน ขอเชิญประชุมการติดตามผลการขับเตลื่อนการป้องกันและป... 21 ก.ค. 2559
197 ด่วนที่สุด ตอบกลับ : การรายงานข้อมูลการเปิดสอนอิสลามศึกษารายช... 21 ก.ค. 2559
198 ปกติ การจัดสรรงบประมาณการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาความรู้ค... 21 ก.ค. 2559
199 ปกติ รายงานข้อมูลการเข้าเรียนชั้นอนุบาล ในปีการศึกษา 25... 21 ก.ค. 2559
200 ด่วน การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื... 21 ก.ค. 2559
หน้าก่อน | .. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 33631 (1682 หน้า)

2559 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2558 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี