ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 22 ก.พ. 2560
เวลา 22:07 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
181 ด่วนที่สุด ส่งรายชื่อผู้เข้าประชุมการนำส่งข้อมูลสารสนเทศฯ 14 ก.พ. 2560
182 ด่วนที่สุด การนำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประชารัฐของโรงเรียน... 14 ก.พ. 2560
183 ปกติ ประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางการเรียนรู้เพื... 14 ก.พ. 2560
184 ปกติ ประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางการเรียนรู้เพื... 14 ก.พ. 2560
185 ปกติ ประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางการเรียนรู้เพื... 14 ก.พ. 2560
186 ด่วนที่สุด ร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ มารดาครูบ... 14 ก.พ. 2560
187 ปกติ การสั่งจองบันทึก สพฐ. 14 ก.พ. 2560
188 ปกติ ประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางการเรียนรู้เพ... 14 ก.พ. 2560
189 ปกติ ขออนุญาตซื้อแบบพิมพ์ 14 ก.พ. 2560
190 ปกติ การจัดทำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาฯ 14 ก.พ. 2560
191 ปกติ ประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางการเรียนรู้เพื... 14 ก.พ. 2560
192 ปกติ ตอบกลับ : ประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางการเ... 14 ก.พ. 2560
193 ปกติ ประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางการเรียนรู้เพื... 14 ก.พ. 2560
194 ด่วนที่สุด แบบจัดซื้อข้าวสาร (ให้ครูประทุม) 14 ก.พ. 2560
195 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนใน... 14 ก.พ. 2560
196 ปกติ การดำเนินโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ... 14 ก.พ. 2560
197 ปกติ โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประ... 14 ก.พ. 2560
198 ปกติ การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2... 14 ก.พ. 2560
199 ปกติ ตอบกลับ : ประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางการเ... 14 ก.พ. 2560
200 ปกติ การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบสอง ระดั... 14 ก.พ. 2560
หน้าก่อน | .. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 39216 (1961 หน้า)

2560 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2559 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2558 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี