ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 2 ต.ค. 2557
เวลา 06:21 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
181 ปกติ จัดส่งใบโอนครุภัณฑ์ 25 ก.ย. 2557
182 ปกติ การประชุมเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม ... 25 ก.ย. 2557
183 ปกติ ประ 25 ก.ย. 2557
184 ด่วนที่สุด ขอทราบผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร... 25 ก.ย. 2557
185 ด่วนที่สุด การจัดทำแผนชั้นเรียนรายปีและแผนชั้นเรียนเต็มรูปของ... 25 ก.ย. 2557
186 ปกติ ส่งแบบตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ... 25 ก.ย. 2557
187 ปกติ การจัดทำแผนชั้นเรียนรายปีและแผนชั้นเรียนเต็มรูปของ... 25 ก.ย. 2557
188 ปกติ ขอส่งสรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมน... 25 ก.ย. 2557
189 ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธุ์โครงการ Internet for... 25 ก.ย. 2557
190 ปกติ การมอบทุนการศึกษามูลนิธิบิ๊กซี ปี 2557 25 ก.ย. 2557
191 ปกติ อนุมัติเบิกจ่ายเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลา... 25 ก.ย. 2557
192 ปกติ โรงเรียนวัดปากคลอง ส่งรายชื่อคณะกรรมการงานศิลปหัตถ... 24 ก.ย. 2557
193 ปกติ การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ... 24 ก.ย. 2557
194 ปกติ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ 24 ก.ย. 2557
195 ปกติ ขอให้ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และครูผู้สอน ตัวแทนศิล... 24 ก.ย. 2557
196 ปกติ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าตรวจสอบประ... 24 ก.ย. 2557
197 ปกติ สวัสดิการกลุ่มหนองชุมพล 24 ก.ย. 2557
198 ปกติ การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2557) 24 ก.ย. 2557
199 ปกติ การรายงานข้อมูลตัวชี้วัดที่ 39 ร้อยละของผู้บริการก... 24 ก.ย. 2557
200 ปกติ งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ "ส่งสู่เหย้า" 24 ก.ย. 2557
หน้าก่อน | .. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 17640 (882 หน้า)

2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี