ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 25 มี.ค. 2560
เวลา 18:29 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
181 ปกติ ประชุมปฏิบัติการ การแสดงความเคารพ 20 มี.ค. 2560
182 ปกติ ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 20 มี.ค. 2560
183 ด่วน การพัฒนามาตรฐานการศึกษาและการจัดทำรายงานการประเมิน... 20 มี.ค. 2560
184 ด่วนที่สุด ส่งรายชื่ออบรมการพัฒนามาตรฐานการศึกษาและการจัดทำรา... 20 มี.ค. 2560
185 ปกติ ส่งรายชื่อครูเข้าอบรมการพัฒนามาตรฐานการศึกษา (SAR)... 20 มี.ค. 2560
186 ปกติ เงินรายได้สถานศึกษา 19 มี.ค. 2560
187 ปกติ ส่งรายชื่อตามโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต 19 มี.ค. 2560
188 ปกติ แก้ไขรายชื่อผู้เข้าอบรม 17 มี.ค. 2560
189 ปกติ อบรม sarแนวใหม่ 17 มี.ค. 2560
190 ปกติ ตอบกลับ : ประชุมปฏิบัติการ 17 มี.ค. 2560
191 ปกติ ส่งรายชื่ออบรมพัฒนามาตรฐานการศึกษาและการจัดทำรายงา... 17 มี.ค. 2560
192 ปกติ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม"ว่ายน้ำเพื่อชีวิต"(LIFE SAV... 17 มี.ค. 2560
193 ปกติ การพัฒนามาตรฐานการศึกษาและการจัดทำรายงานการประเมิน... 17 มี.ค. 2560
194 ปกติ ตอบกลับ : การพัฒนามาตรฐานการศึกษาและการจัดทำรายงาน... 17 มี.ค. 2560
195 ปกติ น้ำยาล้างจาน 17 มี.ค. 2560
196 ปกติ กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 “ว่ายน้ำเพื่อช... 17 มี.ค. 2560
197 ด่วน ส่งรายช่ือผุ้เข้ารับการอบรมการจัดทำงานการประเมินตน... 17 มี.ค. 2560
198 ปกติ ตอบกลับ : การพัฒนามาตรฐานการศึกษาและการจัดทำรายงาน... 17 มี.ค. 2560
199 ปกติ เข้าร่วมอบรมการพัฒนามาตรฐานการศึกษาและการจัดทำรายง... 17 มี.ค. 2560
200 ปกติ เข้าร่วมอบรมการพัฒนามาตรฐานการศึกษาและการจัดทำรายง... 17 มี.ค. 2560
หน้าก่อน | .. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 40124 (2007 หน้า)

2560 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2559 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2558 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี